Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei au organizat o instruire externă, în cadrul căreia peste 50 de angajați ai Ministerului Economiei și Infrastructurii au fost informați despre riscuri și planificări în securitatea cibernetică.

Pe post de formatori au evoluat Natalia SPÎNU, șef Centrul de Răspuns la Incidente Cibernetice din cadrul STISC, și Dinu Țurcanu, prorector UTM informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, care au scos în evidență cele mai recente tendințe din mediul cibernetic și cele mai frecvente amenințări informaționale.

Dat fiind faptul că majoritatea atacurilor cibernetice sunt produsul unor erori umane, angajații învață să înțeleagă vulnerabilitățile și amenințările de sistem pentru operațiunile și procedurile interne de lucru. Primul pas în acest sens privește crearea unui sistem eficient de management al securității cibernetice, dar și conștientizarea riscurilor aferente securității cibernetice.

„Prin aceste instruiri tindem să contribuim la reducerea riscurilor de securitate”, a menționat Natalia SPÎNU, șefa Centrului de Răspuns la Incidente Cibernetice din cadrul STISC.

„Factorul uman poate cauza o eșuare de tehnologie, dacă utilizatorii iau decizii greșite fie din ignoranță, fie din neglijență. În cazul în care unul dintre angajați este mai curios sau credul, acesta poate deveni un factor de risc sau chiar un punct vulnerabil crucial pentru siguranța organizației. Pentru a evita aceste situații, trebuie să vă transformați angajații în experți în securitate cibernetică, iar instruirile în acest domeniu sunt foarte importante”, a menționat prorectorul UTM Dinu ȚURCANU.

Scopul instruirii a fost de a informa utilizatorii despre cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică în vederea minimizării numărului de erori neintenționate și a vulnerabilităților IT. Participanții  au beneficiat de sfaturi și recomandări de Securitate. astfel încât să poată asigura protecția confidențialității, integrității și disponibilității resurselor informaționale cu care operează.

Această instruire face parte din Lunarul European al securității cibernetice, marcat anual în luna octombrie.

(Visited 53 times, 1 visits today)