Colectivul Facultății
„Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”
și
Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă”
călduros îl felicită pe lect. asistent
Andrei NASTAS,
care la data de 22.10.2019, cu BRIO a susținut teza de doctor în științe tehnice,
în cadrul Ședinței Consiliului Științific Specializat
D 255.01-77, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu tema:
„ARGUMENTAREA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVIFUNCȚIONALI AI ORGANELOR DE ÎNCORPORARE ÎN SOL A SEMINȚELOR PENTRU SEMĂNĂTORI”,
specialitatea Științifică: 255.01-Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală,
și nu în ultimul rând – pe conducătorii științifici:
1.Vladimir SERBIN, doctor habilitat în științe tehnice, prof.univ., UASM;
2. Petru STOICEV, doctor habilitat în științe tehnice, prof.univ., UTM.
Tuturor le dorim multă sănătate și noi succese în domeniul lor de cercetare, care în totalmente se înscrie în prevederile Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova 2014-2020 și ale Direcției strategice din Sfera Științei și Inovării pentru anii 2013-2020: Materiale, Tehnologii și Produse Inovative.

La mai MULT și la mai MARE !

 

Descarca felicitarea în culori

(Visited 50 times, 1 visits today)