- UTM - https://utm.md -

Premiul AGIR și medalia ASTR „Primus Inter Pares”, pentru acad. Ion BOSTAN

Desfășurate în premieră la Chișinău, Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, reunind cercetători științifici și ingineri de pe ambele maluri ale Prutului, își propun să sensibilizeze societatea în rolul pe care îl are creativitatea în perpetuarea civilizației umane. Un  exemplu meritoriu în acest sens îl reprezintă acad. Ion BOSTAN, care a aniversat de curând 70 de ani și căruia i-a fost consacrat acest eveniment.

În mesajul său de salut, președintele Academiei de Științe Tehnice din România, Mihai MIHĂIȚĂ, a subliniat că evenimentul confirmă strânsa colaborare care există între oamenii de știință de pe ambele maluri ale Prutului: „Pentru mine și pentru toți colegii din cadrul ASTR, este un prilej de sinceră și profundă bucurie să organizăm la Chișinău, împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei și filiala ASTR Chișinău, manifestarea tradițională a elitelor comunității inginerilor români. Ingineri de pe ambele maluri ale Prutului prezintă analize și soluții asupra unor probleme ale Prezentului, dorința noastră comună fiind de a ne pune cunoștințele în slujba unor cauze cu adevărat demne de aportul științei autentice.”

Ideea colaborării și susținerii reciproce a cercetătorilor și inginerilor de pe cele două maluri ale Prutului a fost subliniată și de către rectorul-gazdă, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN: „Suntem onorați să revedem în sală mulți prieteni ai Universității Tehnice a Moldovei, rectori și profesori ai diferitelor universități din Republica Moldova, dar și ai universităților tehnice din România, care de peste două decenii ne sunt alături în clipele grele pentru ingineria și învățământul tehnic din Republica Moldova. În cadrul acestei conferințe vom discuta probleme importante pentru inginerie, or fără inginerie nu poate să existe dezvoltare. Și dacă ne dorim să edificăm o societate modernă, bazată pe cunoaștere și inovații, inginerul trebuie să stea în capul mesei. Pentru noi este foarte important să ne regăsim în spațiul european al cercetării și este un lucru firesc să facem această integrare alături de ingineri și oameni de știință din România.”

Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, și-a exprimat recunoștința față de cercetătorii științifici și inginerii români pentru sprijinul acordat în dezvoltarea științei din Republica Moldova: „Această colaborare ne-a ajutat și ne ajută în procesul de integrare a științei noastre în spațiul european de cercetare. Cred că este de bun augur această colaborare pentru noi și trebuie să o dezvoltăm.”

Secretarul de stat în domeniul cercetării la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Elena BELEI, a menționat în context: „Savurăm un moment inedit, când o universitate (UTM) atrage două academii – doi coloși ai științei de talie internațională – ASTR și AȘM. Le-a oferit o sală ultramodernă și a catalizat procese care să ducă spre schimbarea realităților din Republica Moldova, cel puțin cu referire la cercetare. În ultimii ani UTM a atins performanțe de nedescris. Încă puțin și vom vedea atins visul de a avea peste 10 mii de studenți. La Universitatea Tehnică a Moldovei se vorbește despre Prezent și despre Viitor. O legătură foarte frumoasă între Prezent și Viitor o constituie sinergia celor doi mari piloni ai UTM – academicianul Ion BOSTAN și prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, ale căror rezultate sunt văzute și apreciate de o țară întreagă, dar și de către partenerii noștri de peste Prut și întreaga comunitate europeană. Este un exemplu de urmat între mediul academic clasic și cel universitar, spre care tindem să ajungem la nivelul întregii țări.”

În cadrul conferinței, în semn de apreciere a întregii activități de cercetare, a rezultatelor remarcabile recunoscute pe plan național și internațional în domeniul ingineriei mecanice, pentru dezvoltarea și promovarea învățământului tehnic superior în RM, academicianului Ion BOSTAN i-a fost oferit Premiul de Excelență al Asociației Generale a Inginerilor din România.

De asemenea, președintele Academiei de Științe Tehnice din  România, acad. Mihai Mihăiță, i-a acordat omagiatului medalia „Primus Inter Pares”, în semn de apreciere a activității sale de cercetare.

Mulțumind pentru cuvintele calde și înaltele semne de considerație, acad. Ion BOSTAN a declarat că se va dedica în continuare cercetării: „În viziunea mea, prea mult timp m-am reținut ca rector – s-au acumulat multe proiecte pe care sper să le realizez după 70 de ani. În cadrul Institutului Politehnic, mai apoi în Universitatea Tehnică a Moldovei am avut parte de un colectiv de cercetare extraordinar și  de înțelegere din partea mediului academic față de tot ceea ce am reușit să realizez. În special, vreau să mulțumesc familiei, soției și celor doi copii, care mi-au creat o atmosferă de invidiat privind domeniul cercetării.”

Cu diplome de membru de onoare și însemne ale Academiei de Științe Tehnice din România s-au învrednicit prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, prof. univ., dr. Carsten DREBENSTEDT, prof. univ., dr. hab. Pavel Alexei TOPALĂ, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Un aspect important al Conferinței Internaționale ZILELE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE TEHNICE DIN ROMANIA 2019, ediția a XIV-a l-a constituit vernisarea de către Biblioteca tehnico-ştiinţifică a UTM a unei ample expoziţii de carte didactico-științifică editată de-a lungul anilor de către acad. Ion BOSTAN.

(Visited 25 times, 1 visits today)