- UTM - https://utm.md -

21-27 octombrie – Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis, 2019

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis – Open Access Week este un eveniment global, ediția din anul curent a căruia, a XII-a, se va desfășura sub genericul „Open for Whom? Equity in Open Knowledge” – „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”.

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC [1] și parteneri în anul 2008 –  o oportunitate pentru a deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, agențiile de finanțare, bibliotecile și centrele analitice au folosit Săptămâna Internațională a Accesului Deschis ca platformă pentru a convinge membrii comunităților să accepte politicile OA, pentru a prezenta beneficiile sociale și economice ale OA, pentru a atrage noi surse financiare în sprijinul publicării în Acces Deschis și multe altele.

În procesul de tranziție către un sistem deschis de partajare a cunoștințelor apare întrebarea: ale cui interese sunt prioritare în acțiunile pe care le întreprindem și în platformele pe care le sprijinim? Ale cui voci sunt excluse? Sunt incluse grupuri slab reprezentate ca parteneri egali de la bun început? Susținem nu numai Accesul Deschis, ci și participarea echitabilă la comunicarea științifică? Aceste întrebări vor determina măsura în care sistemele de cercetare deschisă vor elimina inegalitățile din sistemul existent sau le vor reproduce și le vor consolida.

Tema ediției curente se va baza pe temelii stabilite anul trecut, când discuțiile s-au concentrat pe „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. În 2018 am evidențiat importanța angajamentului principal pentru echitate în tranziția către noile sisteme de partajare a cunoștințelor, iar în ultimele 12 luni ritmul acestei tranziții s-a intensificat. Comitetul consultativ OA a decis că în 2019 este important să ne concentrăm din nou asupra echității – să aprofundăm discuțiile noastre pentru a fi incluzivi prin intenție și să transformăm aceste discuții în acțiune.

Ne regăsim într-un moment critic. Deciziile pe care le luăm acum – individual și colectiv – vor modela fundamental viitorul pentru anii următori. Deoarece deschiderea devine standardul implicit, toate părțile interesate trebuie să dezvolte în mod intenționat aceste noi sisteme deschise pentru a se asigura că sunt incluzive, echitabile și servesc cu adevărat nevoile unei comunități globale diverse. Întrebându-ne pe noi înșine și pe partenerii noștri: „Sunt oare ele deschise pentru oricine?” vom contribui la asigurarea faptului că problemele de echitate rămân centrale pentru această perioadă de tranziție.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este sărbătorită de persoane, instituții și organizații din întreaga lume. Hashtag-ul oficial al Săptămânii OA este #OAweek sau #OpenForWhom. Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis de comunicare.

Biblioteca tehnico-științifică a UTM susține mișcarea internațională a Accesul Deschis la Informație și Cunoștințe cu activități și acțiuni consacrate anual acestui eveniment.

Programul activităţilor Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis

„Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”

21 – 27 octombrie 2019

Data Activități Grup țintă Local
21 octombrie

Ora 9.00

 

 

 

Ora 13.00

Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”

Informarea utilizatorilor şi difuzarea materialelor promoţionale.

 

Promovarea resurselor informaţionale deschise pentru studiu şi cercetare.

Toate categoriile de utilizatori

 

 

 

Consiliile

facultăţilor: FUA,

FIMIT

Holul blocurilor de studii 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11

 

Decanatele FUA, FIMIT

 

 

22 octombrie

Ora 14.00

 

„Ziua bazelor de date științifice”

Promovarea resurselor informaționale Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods.

 

 

Facultăţile FIMIT, FTA

 

 

 

6-415

(bloc nr.6)

 

23 octombrie

 

Prezentarea Repozitoriului UTM – sursă de acces deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale UTM.

 

 

Cadre didactice, cercetători

 

 

Bibliotecile filiale

 

 

24 octombrie

 

Recomandarea resurselor informaţionale în acces deschis pe domenii de studiu şi cercetare.

 

Cadre didactice din cadrul facultăţilor

 

Sălile de lectură

 

 

25 octombrie

 

Participare la masa rotundă „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”.

 

 

Colaboratorii Bibliotecii UTM

 

Biblioteca Științifică

ASEM

26 octombrie Evaluarea Săptămânii Accesului Deschis 21-25 octombrie 2019. Expunerea rezultatelor pe site-urile BTŞ şi UTM.

 

  site-urile

BTŞ şi UTM

 

 

(Visited 31 times, 1 visits today)