- UTM - https://utm.md -

Zilele ASTR la Chișinău, dedicate savantului septuagenar Ion BOSTAN

Astăzi îl omagiem pe academicianul Ion BOSTAN – septuagenarul care a dedicat Universității Tehnice a Moldovei aproape un pătrar de secol, răstimp în care s-a aflat la cârma acesteia, triplându-i numărul de studenți și de specialități, transformând această unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc de la noi în cea mai mare și mai vizibilă universitate din sistemul educațional național. S-a retras de la timonă pentru a reveni la pasiunea vieții sale – cercetarea, o verigă prin care și-a făcut un nume sieși, UTM, dar și întregii țări.

Este o mare onoare să-l avem printre noi și să-i ascultăm prelegerile-istorii despre ce este știința și cum să te afirmi în cercetare, cum e să faci descoperiri care vizează lucrări de anvergură  pe fundul Oceanului Planetar sau de explorare a spațiului cosmic, fără să dispui de tehnologiile necesare, de exemplu. Sau cum o idee încolțită în timpul unui concert, transpusă cu un capăt de creion pe un colț de hârtie, avea să deschidă o nouă eră în domeniul științei, cea a transmisiilor planetare precesionale (TPP), al căror părinte-autor este recunoscut de o lume întreagă. E un subiect despre care ar putea vorbi ore și zile în șir, alegând să-și surprindă interlocutorul cu o întrebare de genul: cum să îmbinăm într-o singură transmisie mecanică posibilități cinematice cât mai extinse, capacitate portantă înaltă și randament mecanic major?

A fost invitat să ofere un răspuns la această întrebare și să vorbească despre dezvoltarea domeniului TPP – de la invenție la aplicații – într-o conferință internațională convocată cu ocazia omagierii sale de către Academia de Științe Tehnice din România (ASTR), eveniment cunoscut ca Zilele Academiei de Științe Tehnice din România. Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, conferința și-a propus o temă foarte sugestivă: „Creativitatea în dezvoltarea societății contemporane”, prin care să sensibilizeze societatea în rolul pe care-l are creativitatea în perpetuarea civilizației umane. La idee a aderat cu bucurie și Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), apoi și Academia de Științe a Moldovei (AȘM), astfel că evenimentul a atras savanți notorii atât de pe cele două maluri ale Prutului, cât și din diferite țări, agenda fiind extinsă pe două zile, incluzând o serie de lecturi academice: 7 comunicări în plen și alte 120 distribuite pe 7 secțiuni, precum și peste 20 de prezentări de postere divizate pe 4 secțiuni. De asemenea, au fost organizate două expoziții de carte tehnică a editurilor „AGIR”, București și „TENICA-INFO”, Chișinău, care s-au încununat cu o impresionantă lansare de carte a omagiatului evenimentului – „Transmisii planetare precesionale”, de Ion BOSTAN, în 2 volume.

Despre aceste și multe alte cărți, manuale, studii, monografii și multiplele realizări pe tărâmul didactic, științific, dar și managerial ale eroului zilei au vorbit cu o subliniată apreciere, în deschiderea conferinței, președintele Academiei de Științe Tehnice din
România, prof. as.,  dr. ing. EurIng, DHC al UTM, Mihai MIHĂIȚĂ; secretarul de stat în domeniul cercetării la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Elena BELEI; președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU; m.c. al AȘM, DHC al UTM, acad. Nicolae DABIJA; prof. univ., dr. ing., DHC al UTM, Florin-Teodor TĂNĂSESCU, alți invitați.

Ceremonia de deschidere a conferinței a fost urmată de un amplu program de comunicări pe secțiuni, acestea vizând  următoarele subdomenii de interes: creativitate și inovare; inginerie mecanică, mecanisme și tehnologii de fabricație; ingineria construcțiilor; ingineria materialelor; electronica, automatizări și tehnologia informației; energetică și inginerie electrică; ingineria transporturilor.

Se preconizează că lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi recenzate de membrii Comitetului științific și publicate în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XIV-a, 2019, ISSN 2066-6586 sau în revista „Journal of Engineering Sciences and Innovation (JESI)”, la Editura AGIR. Însă dincolo de partea scrisă/editată a acestor prestigioase lucrări, în spatele cărora stau sute de nume ale unor savanți notorii din diferite țări, contează atmosfera destinsă a acestui forum, marcată de discursuri pasionale pe teme foarte sofisticate, dar și de amiciții legate de multe ori la mare distanță, rezistând în timp și spațiu tocmai grație unei plăpânde, dar arzătoare idei, transformată ulterior în invenție, descoperire, aplicație.

(Visited 45 times, 1 visits today)