Invităm studenții anului III și doctoranzii să aplice, în anul 2020,  în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia.

Cerințe față de candidați:

1) Cunoașterea fluentă a limbii engleze (prezentarea Certificatului internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe privind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentului ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);

2) Nota medie de studii – peste 8.5.

3) Curriculum-ul de specialitate al candidatului trebuie să includă următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limba engleză va avea loc în perioada 16.12.2019–20.12.2019, Departamentul ACAG și PM, aud. 9-121, programul „Alimentări cu apă, canalizare”.

 Dosarul va include:

  1. Cerere tip adresată decanului facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  3. Certificat academic, eliberat de administrația facultății, în limba română.
  4. Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass și o fotografie) – în original și o copie (xerox).
  5. Certificat de competență lingvistică (dacă există) – în original și o copie (xerox).

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 08.11.2019– 30.11.2019, la Departamentul ACAG și PM, biroul 9-121, Ion IONEȚ.

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Natalia CIOBANU, natalia.ciobanu@fua.utm.md

Site-ul proiectului: www.waterh.eu

(Visited 18 times, 1 visits today)