Pe 10 octombrie 2019, studenții specialității „Construcții și inginerie civilă”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, anul IV, alături de asistentul universitar, drd. ing. Vadim ȚURCAN, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, au participat la Atelierul practic privind utilizarea sistemelor informaționale automatizate SCADA, REGAUAI, WUAGIS, organizat de Fondul de Dezvoltare Durabilă.

În cadrul atelierului a fost organizată o deplasare la Sistemul centralizat de irigare din Roșcani, Anenii Noi, modernizat prin renovarea a 2 stații de pompare și montarea a 9 pompe, în cadrul Programului Compact.

La stația de pompare treapta II (SP 22 din SCI Roșcani), studenții au făcut cunoștință cu personalul și au manifestat un interes deosebit față de principiul de lucru al echipamentelor stației de pompare și distribuție a apei.

Amplasată într-o hală industrială construită din prefabricate de beton armat, stația de pompare este dotată cu un pod rulant utilizat la efectuarea lucrărilor de mentenanță în cadrul stației, în special în cadrul reviziei periodice a motoarelor electrice care acționează pompele de apă. Pompele sunt amplasate câte două în trei grupuri de pompare, puterea nominală a unei pompe fiind de 110 /.

Stația poate fi dirijată atât în mod manual, cât și automat, datorită sistemului informatic de comandă-control SIA SCADA – un ansamblu de sisteme informatice moderne, destinate urmăririi și colectării de date a proceselor industriale pe baza datelor achiziționate online, care  poate fi utilizat atât în cadrul stației de pompare, și în alte domenii, precum alimentarea cu apa potabilă și agent termic a locuințelor. De asemenea, SIA SCADA poate fi utilizat la automatizarea liniilor tehnologice de producție.

De asemenea, studenții au beneficiat și de o prezentare a sistemului informațional WUAGIS, dar și a sistemului de management și evidență contabilă 1C. WUAGIS este un sistem informațional automatizat geospațial, care include informații despre terenurile irigate, suprafața acestora, consumul de apă, date generale despre proprietar și tipul de cultură. Sistemul de management și evidență contabilă 1C, în cadrul stației a fost adaptat la nevoile specifice ale acesteia.

În urma acestei vizite, studenții au remarcat că în Republica Moldova se implementează sisteme moderne de monitorizare și control al proceselor tehnologice, ceea ce este un factor crucial spre tranziția către o economie competitivă.

(Visited 12 times, 1 visits today)