Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură
și
Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă(IMC)
îl felicită din tot sufletul pe competitorul

DUMITRIUC Avrel,

care cu SUCCES a susținut la data de 11.10.2019,
teza de doctor în tehnică întitulată
,,ELABORAREA CONSTRUCȚIEI DIN ELEMENTE FABRICATE ȘI ELEMENTE TURNATE PE LOC A BRÂIELOR ANTISEISMICE A CLĂDIRILOR ȘI METODELOR DE CALCUL LA ACȚIUNEA FORȚELOR SEISMICE”

(Domeniul Științific: 2 – Științe inginerești și tehnologii 
Specialitatea Științifică: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii)
și nu în ultimul rând – pe conducătorul științific
RUSU Ion, doctor habilitat în științe tehnice, prof.univ.
și
colectivul Departamentului ,,Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții”
(șef., dr. în șt. tehn., l.univ. BORDOS Ruslan).

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea FUA și ȘD IMC:
Decan dr., conf.univ. BEJAN Sergiu,
Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. STOICEV Petru,
Secretar, drd. a. II, PLATON Andrei.

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 21 times, 1 visits today)