Academia de Științe Tehnice din România și Filiala Chișinău și Universitatea Tehnică a Moldovei organizează conferința internațională ZILELE ACADEMIEI DE STIINTE TEHNICE DIN ROMANIA 2019, ediția a XIV-a, 17 – 18 octombrie 2019, Chișinău. Tema propusă: „Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii”.

Sunt invitați să participe: membrii ASTR, membrii AGIR, cadre didactice din universități, cercetători științifici, doctoranzi si masteranzi, specialiști din industrie si proiectare.

Lucrările susținute vor fi publicate în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XIV-a, 2019, ISSN 2066 – 6586 sau în Journal of Engineering Sciences and Innovation ( JESI), Editura AGIR.

Tematica generală a evenimentului vizează următoarele subdomenii de interes: creativitate și inovare; inginerie mecanică, mecanisme si tehnologii de fabricație; ingineria construcțiilor; ingineria materialelor; electronica, automatizări și tehnologia informației; energetica și inginerie electrică; ingineria transporturilor.

Comitetul de organizare ASTRpreședinte: prof. univ. em., dr. ing., DHC Valeriu V. Jinescu; membri: prof. univ., dr. ing., DHC Ion Vișa; prof. univ., dr. ing., DHC Polidor Bratu; prof. univ., dr. ing., DHC Nicolae Golovanov; prof., dr. fiz. Wilhelm Kappel; dr. ing., DHC Ioan Ganea; ec. Nicolae Bulate; dr. ing. Gabriela Paraschivescu.

Comitetul de organizare din partea Universității Tehnice a Moldoveipreședinte: prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan; președinte executiv: prof.univ.dr. hab. Mircea Bernic;  membri: prof. univ., dr. hab. DHC Valeriu Dulgheru; prof. univ., dr. hab. DHC Tudor Ambros; prof. univ., dr. ing. DHC Petru Todos; prof. univ., dr. ing., DHC Alexandru Marin; conf. univ., dr. ing. Victor Gropa; conf. univ., dr. ing. Sergiu Mazuru; conf. univ., dr. ing. Ilie Nucă; conf. univ., dr. ing. Maxim Vaculenco; conf. univ., dr. ing. Ion Bodnariuc; conf. univ., dr. ing. Iulian Malcoci.

Secretariatul conferinței: de la ASTR – prof. univ., dr. ing. Cristian Andreescu; dr. ing. Ion Bibicu; dr. ing. Vladimir Pușcașu; dr. ing. Ion Stănciulescu; dr. ing. Gabriela Paraschivescu (corespondența se face pe adresa ASTR de e-mail: contact@astr.ro; telefon: 0720069711;+40/021 3168993; +40/0213168994); de la UTMconf. univ., dr. ing. Nicolae Trifan; conf. univ., dr. ing. Marin Gutu;  drd. Bregnova Alina; conf. univ., dr. ing. Oleg Ciobanu; conf. univ., dr. ing. Radu Ciobanu (corespondența se face pe adresele e-mail: valeriu.dulgheru@bpm.utm.md nicolae.trifan@bpm.utm.md; tel/fax:. + 373 22 509939 Telefon: +373 79403955; website: http://zastr.utm.md).

Locul de desfășurare: Universitatea Tehnică a Moldovei – Centrul de Excelență TEKWILL (str. Studenților 9/11, Chișinău, Republica Moldova).

Comitetul științific: președinte: acad. Ion Bostan; vicepreședinți: prof. univ., dr. ing., DHC Florin Tănăsescu; prof. univ., dr. ing., DHC Radu Munteanu; prof. univ. em., dr. ing., DHC Șerban Raicu; membri: prof. univ., dr. ing., DHC Ecaterina Andronescu; prof. univ., dr. ing., DHC Anton Anton; academician Dorel Banabic; academician Ioan Dumitrache; prof. univ., dr. ing. Alexandru Morega, m.c. al Academiei Române; prof. univ., dr. ing. Mărioara Abrudeanu; prof. univ., dr. ing. DHC Napoleon Antonescu; prof. univ., dr. ing. Costică Atanasiu; prof. univ., dr. ing., DHC Octavian Bologa; prof. univ., dr. ing., DHC Aurel Câmpeanu; prof. univ. , dr. ing. Emil Ceanga; prof. univ., dr. ing. Victor Croitoru; prof. univ., dr. ing. Maria Georgescu; prof. univ., dr. ing. Nicolae Ilias; prof. univ., dr. ing. DHC Gheorghe Manolea; prof. univ., dr. ing. Vasile Nastasescu; prof. univ., dr. ing. Doru Dumitru Paladi; prof. univ., dr. ing. Petre Pătruț; prof. em., dr. ing. Gheorghe Alexandru Radu; prof. univ., dr. ing. Dan Stematiu; prof. univ., dr. ing. Nicolae Tapus; prof. univ., dr. hab. Valentin Arion; m. cor. ASB, prof. univ., dr. ing. Kiril Arnaudov (Bulgaria); prof. univ., dr. hab. Vladimir Berzan; prof. univ., dr. hab. Boris Draganov (Ucraina); prof. univ., dr. ing. Dimitar Karaivanov (Bulgaria); prof. univ., dr. hab. Vasile Marina; prof., dr. ing., DHC Ion Paraschivoiu (Canada); prof. univ., dr. hab. Rodion Popa (Rusia); prof. univ., dr. ing. Neculai Eugen Seghedin; prof. univ., dr. ing. Ion Sobor; prof. univ., dr. ing. Ion Stratan.

Lucrările conferinței se vor desfășura în limbile română sau engleză.

Lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi recenzate de membrii Comitetului științific și publicate în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XIV-a, 2019, ISSN 2066-6586 sau în revista „Journal of Engineering Sciences and Innovation (JESI)” (în cazul în care se respectă cerințele de pe site-ul revistei), la Editura AGIR.

 

(Visited 111 times, 1 visits today)