Pe 11 octombrie 2019, o delegație reprezentativă a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) s-a deplasat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), pentru a participa la o ședință comună de examinare a primelor rezultate ale Acordului interuniversitar UTM-USV, prin care masteranzii UTM au posibilitatea de a obține o diplomă dublă – una din Republica Moldova, de la UTM, și alta din România, de la USV – o realizare de pionierat pentru învățământul superior din cele două țări, a cărui bază se punea acum doi ani, în 2017.

Prof. univ., dr. ing. Valentin POPA, rector USV, prof. univ., dr. ing. Adrian GRAUR, Rector Emeritus USV, prorectorii, decanii și coordonatorii programelor de master din partea USV au menționat succesul excepțional al colaborării pe segmentul dublă diplomă cu UTM, dar și marele avantaj al studenților moldoveni, care, făcând simultan două programe de studiu, au oportunitatea să obțină din partea USV o a doua diplomă,  recunoscută european și mondial, și în același timp să poată studia aproape de familia lor, aproape de casă – aproximativ un semestru în țara parteneră și alte trei semestre acasă.

Referindu-se la acordul respectiv din 2017, rectorul USV, prof. univ., dr. ing. Valentin POPA, a reiterat că Universitatea Tehnică a Moldovei este principalul partener extern al USV în masteratele de dublă diplomă – realizare prin care Suceava a deschis o activitate de pionierat în învățământul superior din România.

În context, rectorul UTM,  prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a amintit că „Acest acord a fost încheiat după lungi negocieri și protocoale de echivalare a disciplinelor comune, având grijă ca cel puțin 75% – 80% din conținuturi să fie identice.  Aceste eforturi și-au avut însă rostul, acesta exprimându-se în tezele susținute de către masteranzi, dar și în obținerea celor două diplome de studii, ceea ce reprezintă un pas important în integrarea economico-culturală europeană.”

La rândul lor, membrii delegației UTM, în calitatea lor de persoane implicate nemijlocit în procesul de organizare și desfășurare a studiilor de dublă diplomă – conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector studii; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector finanțe și relații internaționale; Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, conf. univ., dr. Irina TUTUNARU, șef secție asigurarea calității conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decanul Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB); conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM); dr. Victor GROPA, decanul Facultății Energetică și Inginerie Electrică (FEIE); conf. univ., dr.  Vladislav REȘITCA, decanul Facultății Tehnologia Alimentelor (FTA), și-au exprimat bucuria și satisfacția, împărtășită de studenții celor 4 facultăți ale UTM, de a beneficia de oportunitatea extraordinară de a obține două diplome ale două universități de prestigiu din două state.

În baza Acordului de dublă diplomă, semnat pe un termen de cinci ani, au fost organizate următoarele programe comune de studii superioare de master: „Inginerie electrică”, „Energie şi mediu”, „Electroenergetică” (FEIE), „Calculatoare şi rețele informaționale”, „Tehnologii informaționale” (FCIM), „Calitatea şi securitatea produselor alimentare” (FTA) şi „Administrarea afacerii” (FIEB), iar studenții UTM au susținut în acest an, la USV – cea mai bună Universitate a Bucovinei, peste 30 de teze. Este un rezultat extraordinar, pe care cele două universități își doresc să-l dezvolte în continuare, participanții la întrevederea de față analizând și  modalitățile de eficientizare a acestui proces ulterior.

Sincere felicitări masteranzilor, cadrelor didactice și conducătorilor de disertație, care au contribuit la acest succes comun, de care suntem foarte mândri!

(Visited 75 times, 1 visits today)