Șase cele mai bune proiecte ale studenților-arhitecți – Victoria LUNGU, Gheorghe CAVCA, Daniel GONCEARIUC, Victoria BARCARU, Ecaterina DIUVENJI și Dragomir MAISTRU, Departamentul Arhitectură, Facultatea Urbanism și Arhitectură, UTM, executate în cadrul atelierului „Orașul și Râul” au fost vernisate la, evenimentul constituind o avanpremieră a Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului”, ediția 2019, care se va desfășura pe 24 și 25 octombrie.

Este un frumos prilej pentru studenți și profesorii lor de a-și savura roadele muncii depuse în cadrul proiectului „ Identitățile Chișinăului” în colaborare cu organizatorii Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului” – Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), Grupului Civic pentru Patrimoniu Cultural (GCPC), în parteneriat cu Direcția Cultură a mun. Chișinău și Institutul de Arhitectură. Grație efortului comun al tuturor părților, studenții, dornici și pregătiți să contribuie la reabilitarea albiei râului Bâc, au dat viață în proiectele lor noului concept asupra dezvoltării râului Bâc, în limitele orașului Chișinău, elaborat în comun cu ANTIM și GCPC.

În lucrările lor, tinerii arhitecți au dat dovadă că știu să adopte practica urbanismului modern, bazat pe principiul de placemaking, arhitectură verde și valorificarea spațiilor urbane post-industriale. Abordând situația zonei intravilane a râului Bâc, studenții și-au propus reinventarea ei ca ax de dezvoltare urbană, remontarea în carcasă ecologică a urbei și impulsionarea dezvoltării urbane într-o cheie care ar oferi perspective investiționale reale.

Studenții-arhitecți au participat și la o masa-rotundă, în cadrul căreia au fost discutate ideile și soluțiile urbanistice propuse. Inițiatorii proiectului – Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural – au premiat cele mai bune proiecte și i-au încurajat pe studenți să ofere ideilor propuse o continuitate logică și în proiectele de licență.

Președintele Uniunii arhitecților, Iurie POVAR, a oferit un premiu special proiectului semnat de către studenta Victoria LUNGU, mulțumindu-le tuturor studenților pentru implicare, iar profesorilor – Sorina-Nicoleta GRATI, Roman ZUBCO, Irina STUDZINSCHI – pentru munca depusă.

Expoziția va fi deschisă până pe 25 octombrie 2019.

(Visited 53 times, 1 visits today)