- UTM - https://utm.md -

Studenta Ana ȚURCANU, despre experiența PBL la Aalborg

Una din revelațiile Conferinței de finalizare a programului PBLMD a fost invitația în scenă a studentei UTM Ana Țurcanu, anul III, care urmează programul de studii „Ingineria Software”, la care a fost implementat programul PBLMD, iar datorită acestuia a benficiat de un stagiu de mobilitate în Danemarca, la Universitatea Aalborg, unde a studiat Robotica pe parcursul unui semestru. Ana a povestit despre experiența pe care a trăit-o acolo și modul în care PBLMD ajută studenții să descopere o metodă de învățare și predare diferită.

– Am avut onoarea să fac parte din prima generație de studenți care au beneficiat de mobilitățile în cadrul proiectului PBLMD, povestește Ana. Inițial, când m-am familiarizat cu acest termen nou, am înțeles că va fi o provocare, eu și colegii mei fiind obișnuiți până atunci să lucrăm individual, fără prea mută colaborare și, respectiv, uneori să fim evaluați și subiectiv. Însă, datorită cursului de dezvoltare personală și profesională care a fost inclus în curriculum la anul I universitar, cei care aveau probleme privind colaborarea și lucrul în echipă au început pas cu pas să-și cultive aceste abilități, astfel că proiectul semestrial a depășit cadrul unei teme academice obișnuite, fiind mai palpitant, interactiv și foarte util. Începând cu anul II, am avut posibilitatea să facem practica la companii reale – un lucru foarte valoros pentru un student, iar în anul III mulți dintre noi suntem deja angajați în câmpul muncii, în companii IT cu renume și asta se datorează faptului că cei care studiază după metodologia PBL corespund cerințelor acestor companii, având abilități de a lucra în echipă, de a fi responsabili, punctuali și, desigur, de a identifica și soluționa probleme, de a le gândi lateral și analitic, din mai multe perspective.

La Aalborg am plecat împreună cu câțiva colegi de la facultate, dar și de la alte universități din țară. În total eram vreo 15-20 de studenți moldoveni Erasmus+ în orașul Aalborg. Aveam 50 de colegi din diferite țări. Ne întâlneam împreună doar la orele de curs, iar la cele de practică eram repartizați în echipe a câte șase (aceleași pe tot parcursul semestrului) și lucram împreună în cabinete destinate fiecărei echipe. Împreună cu echipa petreceam uneori și duminicile în cabinetul nostru, pentru a lucra la proiecte. Lucrul în echipă e ceea ce mi s-a părut unic și diferit în organizarea procesului de studii acolo – fiecare oră curs de curs era urmată de o oră de lucru în echipă, iar orele cu profesorii erau mai reduse tocmai pentru a dispune de un timp mai extins pentru a lucra și colabora în echipă. Acest lucru a fost pentru mine ca o sugestie pe care ulterior am adus-o acasă, la UTM, unde de asemenea se implementează deja această metodologie, având mai puține ore de curs și mai mult timp fiind alocat pentru lucrul în echipă.

Obiectele puțin mai diferite pe care am avut șansa să le studiez au fost: Sisteme Structurate și Dezvoltarea Produsului – am însușit fazele de analiză și proiectare a unui produs; Modelarea și Simularea Manipulatoarelor Robotice – am învățat ce înseamnă un manipulator robotic, cinematica directă și cinematica inversă, utilizarea aplicațiilor software pentru modelarea celulei robotice și pentru simularea traiectoriei brațului robotic.

Am învățat cum se scrie un raport științific, corect și avansat, lucru de care voi avea nevoie și în viitor. De asemenea, am învățat să lucrez într-o echipă în care fiecare este diferit, cu propriile caractere și opinii, pe care nu întotdeauna le agream. Aici țin să menționez că echipa mea era multiinternațională: doi colegi din Lituania, unul din India, unul din Danemarca, unul din Brazilia și încă un coleg din Moldova. Deci vă dați seama că ideile și părerile au fost împărțite deseori, dar am reușit să izbutim cu succes până la final. Și nu în ultimul rând, orele de curs mi-au oferit cunoștințe în sfere pe care nu le puteam studia acasă, cunoștințe care sunt sigură că mă vor ajuta în viitorul profesional. De asemenea, am venit cu o multitudine de idei și sugestii organizatorice pentru planul de învățământ la UTM, una dintre ele fiind includerea orelor de lucru în echipă în orar imediat după fiecare oră de curs”, explică Ana.

Referindu-se la dificultățile cu care s-a confruntat pe parcursul studiilor la Aalborg, lucrând în echipă, a menționat managementul timpului, motivația reciprocă pe care trebuia să o mențină în echipă. „Aceste situații care ni s-au părut inițial dificile, s-au dovedit a fi de fapt avantaje de care am avut posibilitatea să beneficiem. ”

A revenit din Danemarca cu un bagaj de cunoștințe noi și spune că metoda PBL o va ajuta să fie mai încrezătoare, să admită și să aplice cu ușurință noul în experiența proprie, fiind conștientă de faptul că succesul său depinde în primul rând de ea personal, de activitățile în care se implică. Acestea o vor ajuta să-și construiască un viitor profesional acasă, pentru că tânăra planifică să se angajeze la o companie IT din Moldova și să contribuie la dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaționale în țară.

Proiectul PBL mi-a oferit mie personal posibilitatea de a studia Robotica în Danemarca, la Universitatea Aalborg – o instituție cu o experiență de zeci de ani de lucru în baza acestei metodologii. Îi mulțumesc Universității Tehnice a Moldovei pentru această oportunitate, care îmi va fi foarte utilă în carieră, dar și Universității Aalborg – o gazdă primitoare, care ne-a împărtășit cu drag din frumoasa-i experiență PBL-Erasmus.

(Visited 53 times, 1 visits today)