În perioada 15 – 31 octombrie studenții, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice din cadrul UTM vor beneficia de acces liber la Baza de date Wiley Online Library, care include o serie de publicații în limbile română, engleză, franceză, utile pentru instruire și cercetare în diverse domenii. Oferta este prevăzută pentru perioada indicată, ca fiind  o perioadă de testare – Trial Access.

Accesul este permis la textul integral al articolelor din revistele științifice. Platforma de cercetare Wiley Online Library cuprinde o gamă largă de domenii: matematică, știința calculatoarelor, științe sociale, psihologie,  medicină ş.a.

Potrivit Serviciului Resurse Electronice al Bibliotecii tehnico-ştiinţifice a UTM, accesul la textul integral al articolelor este permis prin autentificarea rețelei de calculatoare aparținând UTM din cadrul bibliotecii, departamentelor, laboratoarelor științifice și alte subdiviziuni universitare. Accesul la cuprinsul revistelor și rezumatele articolelor este disponibil indiferent de locație și aria de acces.

Grație proiectelor „Resurse Electronice pentru Moldova” și „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, la care participă şi Biblioteca tehnico-știinţifică a UTM, utilizatorii UTM beneficiază de acces online la bazele de date ştiinţifice  Sage Research Methods,  Cambridge Journals OnlineIOPscience,  Royal Society Journals CollectionBioOne,  Edward Elgar Publishing,  IMF eLibrary,  Open Edition Journals.

Abonamentul la publicațiile disponibile pe platforma de cercetare SpringerLink  pentru  anul 2019 oferă acces la 10 colecții de cărți şi articole din 2080 de reviste. Lista integrală a titlurilor de reviste și a colecțiilor de cărți:

SpringerAcess_EColections_TUM_2019

Informații despre conținutul bazelor de date şi adresele de acces:

LinkBazeDateStiintifice_UTM

Accesul la resursele bazelor de date este oferit în cadrul reţelei de calculatoare a UTM

 

(Visited 3 times, 1 visits today)