Se anunță susținerea tezei de doctor.

Pretendent: Aliona Dodu

Vineri, 01 noiembrie 2019, ora 15:00 în cadrul ședinței Consiliului științific specializat D 31.521.03-02 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (MD 2004, Republica Moldova, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 168, blocul de studii 1, aula 205), va fi examinată teza de doctor în economie a doamnei Aliona DODU, cu tema: “Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri – infrastructură de suport a micului business”, la specialitatea 521.03 – “Economie și management”.

 

Conducător științific:
dr. hab., prof. univ., Gorobievschi Svetlana, UTM

Secretar științific, dr., conf.univ. Crucerescu Cornelia, UTM

Rezumatul tezei
Teza

(Visited 37 times, 1 visits today)