Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc format în cadrul Ș.D. IMC, al UTM la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative privind discutarea tezei de doctor în arte cu tema „Pictura figurativă în arta plastică din Moldova”, elaborată de Platon Liliana, conducător științific dr. în stud. artelor, cercetător Vitalie Malcoci.

Președinte al SȘP – dr. hab. în stud.artelor, conferențiar, cercetător m.c.(IPC) Mariana Șlapac.

Vicepreședinte al SȘP –dr. hab., în stud. artelor, profesor cercetător (IPC) Tudor Stăvilă.

Secretar științific al SȘP – dr. în stud. artelor., conferențiar universitar (UPS „Ion Creangă”, Ana Simac.

Ședinta Seminarului Științific de Profil va avea loc joi, 10 octombrie 2019, ora 13:00, biroul 334, AȘM (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1).

(Visited 8 times, 1 visits today)