O seară de septembrie la lumina Cărții – o inițiativă ce are menirea de a sublinia rolul deosebit al bibliotecii ca spațiu de interacțiune și creativitate. Invitându-ne la o suită de activități sub acest generic, Nocturna bibliotecii din acest an avea să readucă în atenția noastră eternul adevăr: toată creația omenirii stă în volumele din biblioteci (acum și în alte formate).

Ediția din acest an a Nocturnei a demarat cu o amplă expoziție de carte intitulată sugestiv: „Creativitatea – calea spre Evoluție”, prin care Biblioteca tehnico-științifică a UTM a ținut să readucă în atenția publicului o suită extinsă de publicații, o mare parte dintre care constituie opere de creație ale cadrelor didactice ale UTM. Acest patrimoniu intelectual al Universității Tehnice a Moldovei numără câteva mii de titluri.

Totodată, la cele 7 filiale ale bibliotecii de la facultăți a fost organizat accesul liber în toate spațiile bibliotecii. Au fost prezentate cărți noi, vechi, dar și ediții rare, datând de la 1800. Iar studenții din anul I au fost ghidați și informați despre serviciile oferite de bibliotecă.

„Dialogul activ cu utilizatorii ne ajută să cunoaștem necesitățile lor informaționale și să-i asistăm în procesul de căutare și regăsire a informației. Concomitent cu interesul manifestat pentru cartea de învățătură, studenții își arată preferința și pentru cartea artistică, cu caracter psihologic, dezvoltare personală, creativitate etc. Ne bucură nespus acest interes pentru lectură și creștere intelectuală”, a menționat directoarea Bibliotecii tehnico-științifice a UTM, Zinaida STRATAN.

Un loc aparte în programul Nocturnei l-a avut prezentarea video muzical-poetică „Omagiu Limbii Române”. În acest an s-au împlinit trei decenii de la proclamarea Limbii Române ca limbă de stat, considerându-se oportun de a le aminti tinerilor unele momente de efort și dăruire totală a intelectualității Moldovei pentru a schimba cursul istoriei pe această palmă de pământ.

Nocturnele vin să aducă o plusvaloare rolului bibliotecilor în comunitățile pentru care sunt suport informațional, didactic, științific, educațional, cultural, social etc. Prin diverse activități și manifestări încercăm să atragem sau, altfel zis, să conectăm membrii comunităților din care facem parte, la Carte, la Lectură, la Cultură.

Nocturna Bibliotecii din acest an a oferit tuturor participanților un prilej deosebit de a interacționa și a fi creativi, în consecință.

(Visited 20 times, 1 visits today)