- UTM - https://utm.md -

Cu privire la admiterea la studiile de doctorat în anul academic 2019-2020

Ordinul MECC al RM nr. 1128 din 13.09.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020” [1]

Ordinul MEEC al RM nr. 1130 din 13.09.2019 „Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei” [2]

Calendarul admiterii la doctorat la UTM în anul universitar 2019-2020 [3]

Anexa 1. Cerere de înscriere la concurusul de admitere la studii de doctorat [4]

Anexa 2. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat [5]

Anexa 3. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal [6]

Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III la Universitatea Tehnică a Moldovei [7]

(Visited 17 times, 1 visits today)