Ordinul MECC al RM nr. 1128 din 13.09.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020”

Ordinul MEEC al RM nr. 1130 din 13.09.2019 „Cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei”

Calendarul admiterii la doctorat la UTM în anul universitar 2019-2020

Anexa 1. Cerere de înscriere la concurusul de admitere la studii de doctorat

Anexa 2. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat

Anexa 3. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III la Universitatea Tehnică a Moldovei

(Visited 39 times, 1 visits today)