Cea de-a  9-a Conferință tehnico-științifică „Ingineria mediului, fotogrammetrie, geoinformatică. Tehnologii moderne și perspective de dezvoltare”,  organizată la Lublin de un consorțiu constituit din șapte universități: din Polonia (Lublin, Cracovia, opole), Ucraina (Lviv), Portugalia (Beja), Republica Moldova (Chișinău – Universitatea Tehnică a Moldovei), Germania (Stuttgart) și găzduită de Universitatea de Științe ale Vieții din Lublin, Polonia a pus în dezbatere probleme legate de tratarea apei și a apelor uzate, sursele de energie regenerabile, gestionarea deșeurilor, protecția peisajului, economia circulară, apă, sol și protecția aerului, fotogrammetrie, teledetecție, geodezie, cadastru, cartografie și geoinformatică.

Echipa Universității Tehnice a Moldovei a participat la conferință cu 5 prezentări științifice, care ulterior vor fi publicate ca articole științifice în reviste cu impact factor, după cum urmează:

  • „WEB GIS (Sistemul Informațional Geografic), soluție pentru fluxul de lucru cu documentația de planificare urbană” (autori: Livia Nistor-Lopatenco și Andrei Iacovlev);
  • „Calibrarea verticalității automate, sistem de monitorizare a radiocomunicațiilor, pe baza măsurătorilor geodezice” (autori: Vasile Chiriac și Vladimir Ciclicci);
  • „Evaluarea impactului de mediu, în limita apei riverane, cu ajutorul benzilor de protecție, folosind tehnologiile WebGIS” (autori: Vasile Grama și Andrei Iacovlev);
  • „Asigurarea mentenanței prin Sistem informațional automatizat „Registrul de stat al animalelor din Republica Moldova” (autori: Livia Nistor-Lopatenco, Angela Mnogodetnâi, Alexandru Pantaz);
  • „Râu inteligent (Smart) de guvernare, utilizând contractul de râu, metodologie realizată în conformitate cu Sistemul Geoinformațional” (autori: Vasile Grama, Livia Nistor-Lopatenco, Alexandru Tabacaru).

Cele 5 prezentări ale profesorilor UTM au scos în evidență multiple probleme de mediu existente în Republica Moldova, dar și soluții cu ajutorul tehnologiilor moderne – fotogrammetrie, geoinformatică, GIS, cadastru etc.

Țările partenere au expus și postere pe tematica conferinței, UTM fiind prezentă cu  două exponate:

  • „Lucrări cadastrale perfectate în noul sistem cadastral MOLDLIS din Republica Moldova. Perspective” (autori: Dina Apostol și Arina Cepoi; conducător științific: Livia Nistor-Lopatenco);
  • „Actualizarea hărții tematice pentru prevenirea accidentelor rutiere din municipiul Chișinău” (autori: Ana Mihalache și Dorina Bucătari; conducător științific: Livia Nistor-Lopatenco).

Referindu-se la inițierea colaborării dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Științe ale Vieții din Lublin, Polonia, Livia Nistor-Lopatenco, conf. univ., dr. ing., decan Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, a amintit că în septembrie 2017 a participat la o conferință tehnico-științifică la Universitatea Politehnică Națională din Lvov, Ucraina, la care au prezente și cadre didactice de la Universitatea de Științe ale Vieții din Lublin, Polonia. În rezultatul participării s-a inițiat o legătură strânsă de colaborare între aceste universități și drept dovadă în anul 2018 au depus o propunere de proiect comun de organizare a unei conferințe științifice în Polonia, către NAWA – Agenția Națională Poloneză pentru schimb Academic în cadrul Programului de parteneriate academice internaționale. Propunerea a fost acceptată și drept rezultat a fost organizată la Lublin, Polonia Conferința tehnico-științifică, ediția a 9-a, cu tematica „INGINERIA MEDIULUI, FOTOGRAMMETRIE, GEOINFORMATICĂ. Tehnologii moderne și perspective de dezvoltare”.

Prima conferință de acest gen a fost organizată începând cu anul 1997 și de atunci până în prezent, a avut loc în diferite locații din Ucraina și Polonia.

Susținerea financiară a participanților de la cele 7 universități din consorțium au fost acoperite integral de către Agenția NAWA.

Din comitetul onorific al conferinței au făcut parte rectorii universităților din consorțium, inclusiv al Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan. Iar în comitetul științific și de organizare UTM a fost reprezentată de către conf. univ., dr. ing. Livia Nistor-Lopatenco, decan, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru; conf. univ., dr. Vasile Grama și conf. univ., dr. Vasile Chiriac, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie.

A fost o surpriză și participarea la conferința a unor tineri specialiști din domeniu și din Grecia, China și Kenya.

Organizarea unor asemenea conferințe științifice axate pe probleme de mediu ar fi binevenită anual, în diverse țări. Este un schimb de idei și de experiențe, iar discuțiile între oamenii de știință, ingineri, ecologiști, manageri, consultanți și oficiali din diferite sectoare sunt necesare în vederea îmbunătățirii și protejării mediului ambiant.

Reprezentanții FCGC-UTM datorează participarea lor  la conferința tehnico-științifică de la Lublin încurajării și susținerii plenare din partea rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, dar și a prorectorului pentru informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu Țurcanu, care i-a însoțit la Conferința de la Lublin.

(Visited 23 times, 1 visits today)