1. Analiza implementării și Strategiei pentru Cercetare și Inovare a UTM
  2. Cu privire la raportul cadre didactice-studenți echivalenți pentru a.u. 2019/2020
  3. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1
  4. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul antiplagiat al Universității Tehnice a Moldovei, Ediția1 , Revizia 0
  5. Desprea aprobarea Regulamentului privind activitatea organizațiilor studențești la Universitatea Tehnică a Moldovei
  6. Cu privire la aprobarea deciziei CDSI din 26.07.2019 privind comercializarea a 11 unități de transport auto din parcul UTM
  7. Despre aprobarea medotodologiei UTM privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, a.a. 2019-2020
  8. Cu privire la aprobarea Metodologiei UTM de evaluare și susținere a tezei de doctorat
  9. Cu privire la modificarea Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III din cadrul școlilor doctorale ale UTM
(Visited 16 times, 1 visits today)