Agenția Universității La Francophonie (AUF) din Europa Centrală și de Est (ECO) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova (MECR) lansează al doilea apel pentru proiecte comune în cercetare ca parte a parteneriatului încheiat în 2015

Acest apel este adresat consorțiilor multilaterale, inclusiv entităților de cercetare din Moldova, instituțiilor membre AUF din ECO, precum și partenerilor din alte regiuni AUF. Selecția de proiecte va ține cont de calitatea lor științifică, dar și de contribuția acestora la crearea de centre și rețele interdisciplinare de cercetare, implicarea tinerilor cercetători francofoni și posibilitatea de sinergie cu alte programe de cercetare și dezvoltare și mobilitatea științifică.

Domenii științifice eligibile:

  • Tehnologia informației,
  • Energie regenerabilă,
  • Sănătate și biotehnologie,
  • Agricultură durabilă și securitate alimentară,
  • Produse inovatoare,
  • Securitate ecologică și socială,
  • Moștenirea națională.

Propunerile de proiect trebuie depuse online prin formularul de cerere disponibil la adresa: https://formulaires.auf.org/ înainte de 17 noiembrie 2019, ora 17:00, ora Chișinăului (GMT + 2).

IMPORTANT: Depunerea de propuneri de proiecte în cadrul acestui apel se face și la AUF și la MECC.

Instituțiile de învățământ superior sau de cercetare din Republica Moldova care doresc să prezinte dosare trebuie să îndeplinească, de asemenea, condițiile specifice enumerate în documentul de prezentare a apelurilor MECR disponibil la adresa: https://mecc.gov.md/ro/content/cercetare-stiintifica.

Accesați pentru mai multe detalii: aici

(Visited 9 times, 1 visits today)