ICNBME-2019: aprecieri, perspective

Oficiali din Republica Moldova, savanți cu renume mondial, cercetători, fizicieni, chimiști, electroniști, medici, specialiști în nanotehnologii și ingineria biomedicală din peste 20 de state ale lumii și-au dat întâlnire, în perioada 18-21 septembrie, la ICNBME-2019, reconfirmând astfel menirea acestui cel mai mare for științific internațional în domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale organizat la Chișinău de a impulsiona schimbul de informații privind cele mai noi realizări și aplicații teoretice în domeniile aflate la congruența științelor nano și bio.

thumbnail 2

Subliniind importanța acestei manifestări științifice de anvergură, ministrul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, și-a exprimat onoarea pentru oportunitatea de a participa la ediția din anul curent, cea de-a IV-a, a forumului. D-sa a mulțumit organizatorilor pentru efortul depus, exprimându-și încrederea că schimbul de cunoștințe și experiență va avea un impact benefic asupra dezvoltării științei din RM. „Școala de toamnă „NanoMedTwin”, care a precedat acest forum, la fel și ICNBME, sunt unele din oportunitățile oferite de programul Orizont 2020 care deschid o ferestruică în RM pentru cercetările fundamentale și aplicate, oportunități pe care noi trebuie să le folosim prin intermediul și cu suportul tuturor partenerilor implicați în derularea acestor proiecte”, a subliniat demnitarul, exprimându-și încrederea că în RM există și va exista în continuare un interes sporit din partea diferiților subiecți pentru a susține participarea reprezentanților noștri la concursurile din cadrul programelor de cercetare derulate la nivel național și internațional. Totodată, doamna ministru a menționat că aceasta este o oportunitate inedită și pentru tinerii cercetători, care participă într-un număr impresionant și la acest forum, aspect ce denotă interesul tinerei generații pentru domeniile abordate în cadrul conferinței. Doamna ministru le-a dorit participanților să se bucure din plin de oportunitățile pe care le oferă acest forum științific internațional, de schimbul de experiență, de comunicările prezentate, iar oaspeților – să aibă un sejur cât mai util și plăcut în Republica Moldova.

thumbnail

E.S. Masanobu YOSHII, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova: „Pentru mine, ca Ambasador, este foarte important cum ar putea Japonia să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Japonia, ca și RM, nu este atât de bogată în resurse naturale. Dar avem resurse umane foarte valoroase. De aceea, trebuie să dezvoltăm și să valorificăm potențialul uman pe care îl avem, să elaborăm strategii de dezvoltare.” Șeful misiunii diplomatice nipone a exprimat aprecieri Universității Tehnice a Moldovei și Academiei de Științe a Moldovei pentru oportunitatea de a efectua un schimb de opinii în vederea dezvoltării cooperării științifice, subliniind că nanotehnologiile și biochimia sunt două domenii foarte importante pentru țara sa. Excelența Sa a exprimat deschidere pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare între universitățile din Japonia și RM prin intermediul mobilităților academice, schimburilor de studenți și de profesori. Aceasta va fi nu doar un merit pentru Japonia, dar și un beneficiu pentru Republica Moldova, pentru că tinerii care vor fi instruiți acolo, vor reveni și vor contribui la dezvoltarea Republicii Moldova și acest lucru este foarte important.

thumbnail 1

Prof. Masakazu KIMURA, vicepreședinte al Universității din Shizuoka, Japonia, a mulțumit organizatorilor pentru invitația la forum, dar și celor care au contribuit la buna desfășurare a Școlii de toamnă „NanoMedTwin”, derulată anterior. Aflându-se pentru prima oară în RM, s-a arătat foarte impresionat de natura din țara noastră, dar și de frumoasele tradiții ale poporului nostru. Savantul din Țara Soarelui Răsare a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și de parteneriat cu ai săi colegi din R. Moldova, subliniind în context colaborarea frumoasă pe care o are Universitatea Shizuoka cu UTM și cu AȘM, pe care dorește să o fructifice prin semnarea, în cadrul Conferinței,  a unui acord de colaborare cu aceste instituții de cercetare.

thumbnail 4

Acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, mulțumind tuturor participanților pentru prezența la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale, a apreciat în mod special implicarea savanților din străinătate. Aprecieri aparte a adresat și savanților din Japonia, Germania, Maria Britanie, dar și din Republica Moldova,  care, pe post de formatori, au participat și la Școala de toamnă în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale care a precedat această întrunire importantă. „Sunt evenimente care au impact deosebit atât asupra dezvoltării științei în țara noastră, cât și asupra procesului de pregătire a cadrelor. Consider că acest schimb de informație, schimb de rezultate de ultima oră va fi benefic pentru cercetătorii noștri și asta pentru că noi nu întotdeauna avem posibilitatea să mergem în alte țări pentru a participa la atare foruri de anvergură. Vă mulțumesc, domnilor profesori. Este o mare contribuție nu doar pentru dezvoltarea științei, ci și pentru educația din țara noastră”, a remarcat președintele AȘM, exprimându-și certitudinea că această conferință va impulsiona dezvoltarea științei în Republica Moldova.

thumbnail 3

thumbnail 18

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU