Astăzi, la Chișinău, și-a deschis lucrările cea de-a 4-a Conferință internațională „Nanotechnologies and Biomedical Engineering”– ICNBME-2019, desfășurată în incinta Institutului Muncii, sub auspiciile UTM, AȘM, USMF „N. Testemițanu”, Societății de Inginerie Biomedicală din Moldova, în colaborare cu Federația Internațională pentru Inginerie Medicală și Biologică, Comisia Europeană „NanoMedTwin”, Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, Global Biomarketing Group – Moldova, SA IMUNOTEHNOMED SRL și Medexcom-Teh SRL.

Convocată o dată la doi ani, ICNBME-2019 continuă  seria conferințelor internaționale în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, ajungând la a IV-a ediţie. Prin larga participare internaţională, ICNBME se impune ca un important forum ştiinţific multidisciplinar regional, reprezentând o platformă excelentă pentru oamenii de știință și specialiștii preocupați de cercetarea fundamentală și cea aplicată, care își propun un schimb de idei și de experiență și prezentarea ultimelor evoluții, realizări și aplicații teoretice în domeniile lor de preocupare.

În deschiderea forumului, au rostit alocuțiuni de salut Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, ministrul Educației, Culturii și Cercetării al RM; E.S. Masanobu YOSHII, Ambasadorul Japoniei la Chișinău; Hidenori MIMURA, Research Institute of Electronics, Shizuoka University, Japan; Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei; alte personalități marcante.

Salutând distinsul auditoriu, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a subliniat că lucrările conferinței au un impact pozitiv asupra pregătirii profesionale a specialiștilor în domeniile nanomaterialelor, nanotehnologiilor, ingineriei biomedicale, ceea ce, în condițiile globalizării, permite universităților din RM să fie competitive cu cele din Occident, iar absolvenților acestora, inclusiv ai UTM – să facă față concurenței pe piața internațională a muncii. Un aport considerabil în acest sens îl are și colaborarea cu savanți cu renume mondial, mulți dintre care sunt astăzi prezenți în sală, între care și doi Doctori Honoris Causa ai UTM – Hans L. HARTNAGEL de la Institute of Microwave Engineering and Photonics, Technical University of Darmstadt, Germany, și Nicolas PALLIKARAKIS, University of Patras, Greece. Totodată, printre cei 11 speakeri ai forumului sunt și doi savanți de talie mondială care își au sorgintea în sânul UTM: acad. Ion TIGHINEANU, președinte al Academiei de Științe a Moldovei, care din 2001 conduce un important segment al UTM – Centrul Național de Studiu şi Testare a Materialelor, dar și prof. univ., dr. bab. Oleg LUPAN, titular al Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, profesor invitat la prestigioase universități din diferite țări – cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova.

Prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Departament Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, președinte al consiliului organizatoric al evenimentului, a reiterat importanța ICNBME-2019: la conferinţă participă cca 200 de specialişti din 20 de ţări, care vor prezenta 180 de rapoarte. Lucrările reflectă rezultatele cercetărilor complexe și multidisciplibnare efectuate de aproximativ o sută de grupuri de cercetători din întreaga lume.

Participanții la eveniment își propun să abordeze o gamă largă de subiecte de importanță majoră pentru cercetare și dezvoltare, cum ar fi nanotehnologii și nanomateriale; metamateriale; tehnologii și dispozitive bio-micro / nano;  fizică, biofizică; bioinformatică; informatica pentru sănătate, e-sănătate și telemedicină; inginerie biomedicală, inginerie moleculară, celulară și tisulară; inginerie clinică; securitatea nucleară și a radiațiilor etc.

ICNBME-2019 își va desfășura lucrările până pe 21 septembrie.

(Visited 9 times, 1 visits today)