ȘCOALA DOCTORALĂ

INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ (ȘD IMC)

A V I Z

            La data de 20.IX.2019, (ora 15:00, a. 9-142), în cadrul Ședinței Seminarului Științific de Profil 211.03 – Rețele inginerești în construcții  din cadrul ȘD  ”Inginerie Mecanică și Civilă” a UTM, va avea loc prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică

a dnei Natalia CIOBANU

cu tema: ”APLICAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE ÎN DIRIJAREA ȘI OPTIMIZAREA STAȚIILOR DE EPURARE BIOLOGICĂ A APELOR UZATE (SCADA)”, la specialitatea științifică  211.03.

 

Conducător științific: dr. , prof. univ. UNGUREANU Dumitru

     Consultant științific:  dr. , conf. univ. SECRIERU Nicolae

 

      Preşedintele Consiliului ŞD IMC: dr. hab., prof. univ. STOICEV Petru,

      Secretarul Consiliului ŞD IMC: drd. PLATON Andrei

 

Sunt invitaţi toţi membrii Seminarului ȘP şi toți doritorii

(Visited 45 times, 1 visits today)