Administraţia Universităţii Tehnice a Moldovei intervine cu o precizare privind informaţia postată pe pagina chisinau.fail de pe facebook.com şi preluată de mass-media, referitoare la pozele unei odăi din căminul UTM nr. 2.

Pozele prezentate au fost efectuate în camera 509 din căminul nr. 2 al UTM din str. Studenţilor, 7/1.

Această cameră, precum şi altele, care nu corespund normelor sanitare (circa 20 de camere în căminul nr. 2 şi circa 100 de camere în total pe cămine), nu au fost incluse în fondul de cazare al UTM pe anul 2019/2020.

Prin urmare, în camera nr. 509 din căminul nr. 2 nu a fost cazat niciun student în acest an de studii. Mai mult, respectiva odaie nu a fost inclusă în lista camerelor destinate cazării studenţilor în anul de studii 2019/2020, avându-se în vedere că nu corespunde normelor sanitare pentru un trai decent.

Reieşind din numărul actual al studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei anual transferă un număr stabilit de odăi din fondul locativ în fondul anual de reparaţii, reparaţiile fiind executate pe parcursul anului calendaristic. În funcție de finanţarea de care dispune, UTM anual efectuează reparaţii în circa 50 de camere/secţii.

Prin urmare, odaia nr. 509 din căminul nr. 2 al UTM din str. Studenţilor, 7/1, a fost inclusă în planul anual de reparaţii pentru anul 2019 şi nu a fost repartizată spre cazare.

Aducem la cunoştinţă că în ultimii doi ani UTM a investit în reparaţia căminelor circa 4 745 000 lei. În lucrările de reparaţii intră nu doar reparaţia odăilor, ci şi a locurilor de uz comun, grupurilor sanitare şi reţelelor inginereşti.

În continuare, UTM îşi confirmă angajamentul să investească în căminele studenţeşti pentru a le asigura studenţilor condiţii de trai decent pe perioada studiilor la UTM.

(Visited 100 times, 1 visits today)