Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică.

Pretendent: Avrel DUMITRIUC

Vineri, 11 octombrie 2019, ora 15:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS)

D 211.02-76 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2060, Republica Moldova,     or. Chişinău, Bl. Dacia, 39 aud. 9p.-20), va avea loc susţinerea tezei de doctor  în tehnică a competitorului, Dl. Avrel DUMITRIUC, cu tema: „Разработка конструкции сборно-монолитных антисейсмических поясов зданий и методики их расчета с учетом действия сейсмических сил /Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâielor anticeismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismice”, la specialitatea 211.02 – Materiale de construcții, Elemente și Edificii.

Cnducător științific:, prof. univ., dr. hab. Ion RUSU

Preşedinte al CŞS: prof. univ., dr. hab. Rașid BURTIEV

Secretar științific al CŞS: dr., conf. univ. Anatolie TARANENCO, (tel: +373 22 77 35 77)

Autoreferatul tezei în limba rusă

Autreferatul tezei în limba română

Teza

(Visited 11 times, 1 visits today)