La UTM a demarat instruirea în domeniul securității cibernetice pentru profesori din școli și licee în cadrul proiectului Erasmus+ „Licență și masterat profesional în dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam – LMPI”. Primii 50 de profesori înscriși la curs vor participa pe parcursul lunii septembrie la patru module de instruire, această formare fiind pentru ei gratuită.

Cursul este găzduit de Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice (CCISC) din cadrul FCIM, iar la inaugurarea acestuia, în data de 7 septembrie, participanții au fost salutați de către  Angela PRISACARU, Direcția Învățământ General, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Dinu ȚURCANU, prorector UTM pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare; Victor BEȘLIU, coordonator național al proiectului LMPI din partea UTM; Dumitru CIORBĂ, decanul  Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM; Ion FIODOROV, șef Departament Ingineria Software și Automatică; Rodica BULAI, șef program Securitate Informațională și profesorii FCIM Victor MORARU și Aureliu ZGUREANU, responsabili în cadrul proiectului LMPI.

Primul modul – „Introducere în securitatea cibernetică” a fost predat în aceeași zi, acesta debutând cu o amplă prezentare privind „Provocările tehnologiilor informaționale și ale securității informației”, în cadrul căreia profesorul Dinu ȚURCANU, pe post de formator, a scos în evidență principalele tipuri de atacuri cibernetice, elementele referitoare la motivațiile atacatorilor, precum și noțiunile menite să crească gradul de specializare al cursanților în domeniul securității informaționale. De asemenea, participanții au fost implicați în testarea nivelului de conștientizare asupra pericolelor pe care le reprezintă amenințările cibernetice: când și cum poate deveni mediul cibernetic un factor de risc?

În următoarele trei weekenduri audienții cursului vor urma modulele „Auditul securității informaționale”, „Metode criptografice în protecția informației” și „Managementul securității informaționale”. Fiecare modul va include 30 de ore: 16 ore de contact direct și 14 ore de autoinstruire, cu acordarea unui punct de credit (1 ECTS). Formabilii pot urma cursul integral sau, la alegere, unul din module. La finalizarea fiecărui modul va fi acordat un certificat de participare, ce va include denumirea modulului, numărul de ore și numărul de ECTS acordat.

Cei 50 de participanți la curs reprezintă o seamă de instituții din diverse localități ale republicii: Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Colegiul de Medicină din Bălți, Colegiul Tehnic al UTM, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, Colegiul „Iu. Hasdeu” din Cahul, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, DITS Călărași, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din Chișinău, Liceul Teoretic Cruglic, LT „V. Alecsandri” din Călărași, LT „P. Rareș” din Chișinău, LT „M. Kogălniceanu” din Chișinău, LT „I. Creangă” din Chișinău, LT Ignăței, LT „A. Agapie” din Pepeni, Sângerei, LT „Gh. Palade” din Puhoi, Ialoveni, LT „D. Cantemir” din Bălți, IPLT „Vasile Coroban” din Glodeni, IPLT „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău,  IPLT „Liviu Deleanu” din Chișinău, IPLT „Alexandrul cel Bun” din Rezina, IPLT „M. Basarab” din Basarabeasca, IPLT „A. Pușkin” din or. Anenii Noi, IP Gimnaziul din Milești, Gimnaziul Zăicani, Gimnaziul „Regele Mihai” din Cimișeni, Gimnaziul „M. Eminescu” din Ulmu, Ialoveni, IP Gimnaziul Lucașeuca, Orhei, Criuleni, HERITAGE International School, CR de dezvoltare a învățământului profesional, Școala profesională din or. Drochia, Școala profesională nr. 3 din Chișinău.

Demarat pe 16 octombrie 2016, proiectul LMPI urmează să finalizeze pe 16 octombrie 2019.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

 

(Visited 75 times, 1 visits today)