Curs IWE în domeniul sudurii, sub auspiciile UTM-ASR

O nouă vizită la UTM a prof., dr. ing. Dorin DEHELEAN, director executiv al Asociației de Sudură din România (ASR), membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, s-a încununat cu încheierea unui nou acord (adițional) între UTM și ASR, care au convenit asupra realizării unui curs de calificare la nivel de inginer sudor internațional/european (IWE).

Însoțit pe parcursul vizitei de aceeași echipă de entuziaști și mari susținători ai domeniului său de preocupare – conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, șef Direcție Formare Continuă; conf. univ., dr. Rodion CIUPERCĂ, șef Departament Ingineria Fabricației din cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Dumitru BODEANU, inginer IWE, Dumitru CAIMACAN, doctorand al Școlii Doctorale FIMIT, distinsul oaspete s-a arătat extrem de fericit să revină la UTM – instituția în care găsește de fiecare dată înțelegere și susținere pentru domeniul căruia i se dedică cu toată ardoarea – sudura.

De astă dată, scopul vizitei sale la UTM a vizat organizarea unui curs de calificare la nivel de inginer sudor internațional/european (IWE). Realizat de Centrul de formare al ASR, aprobat la nivel internațional și european de către Institutul Internațional de Sudură, respectiv Federația Europeană de Sudură, s-a propus ca respectivul curs IWE să se desfășoare în colaborare cu Centrul universitar de formare continuă al UTM. Ideea a găsit toată susținerea din partea UTM, în special a rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care s-a arătat deschis de a pune la dispoziția audienților acestor cursuri spațiile necesare, inclusiv Laboratorul de sudare din cadrul FIMIT. În context, d-sa a menționat că diverse companii, inclusiv din România, aflate în căutare de ingineri-sudori, solicită recomandarea studenților UTM pentru a-i antrena în proiecte internaționale. Cererea largă a specialiștilor în domeniu subliniază o dată în plus necesitatea cursurilor IWE, dat fiind că acestea pot fi frecventate și de specialiști/studenți din domenii conexe, care pot obține pe această cale certificatul de inginer-sudor internațional.

În cadrul discuțiilor la subiect, s-a propus antrenarea în cadrul acestor cursuri și a 4-5 profesori ai UTM, care ulterior să preia rolul de formatori. Totodată, reprezentanții UTM au subliniat necesitatea de a identifica acele întreprinderi care se implică masiv în activități ce țin de domeniul sudurii pentru a promova în comun necesitatea și importanța acestui domeniu. De asemenea, a fost abordată și necesitatea de a readuce specialitatea de inginer-sudor în Nomenclatorul de specialități, iar pentru ca ideea să se bucure de o rezonanță pe potrivă să fie atrase în acest proces și asociațiile profesionale, inclusiv se poate solicita susținerea Asociației companiilor private din domeniul TIC – ATIC, cunoscută deja pentru inițiativele sale de lobby, educație și dezvoltare a capitalului uman promovate la nivelul celor mai înalți factori de decizie – Guvern, Parlament, precum și de atragere în activitățile desfășurate atât a mediului universitar, cât și a celui de afaceri. De asemenea, binevenită ar fi și deschiderea unei filiale a ASR în Republica Moldova, care să țină în vizor problemele stringente ale domeniului și să identifice soluții viabile pentru depășirea acestora.

Astfel, contractul adițional semnat de rectorul UTM Viorel BOSTAN și președintele ASR Dorin DEHELEAN prevede următoarea structură a cursului IWE în conformitate cu cerințele ghidului Institutului Internațional de Sudură  IAB 252-r2016, și anume: partea 1 (teoretică/introductivă) – 93 ore; partea 2 (practică) – 60 ore; partea 3 (teoretică) – 293 ore, urmând ca partea teoretică a cursului să se desfășoare fără scoaterea din producție a audienților, prin videoconferință, în sala 212, bloc 6, UTM, iar partea practică – în laboratorul de sudare al UTM. Totodată, o parte din orele de curs aferente părții I a cursului (49 ore) vor fi susținute de cadre didactice ale UTM: conf. univ., dr. Victor BALAN, inginer IWE Dumitru BODEANU, conf. univ., dr. Vitalie CHISTOL, conf. univ., dr.  Nicolae TRIFAN, iar celelalte ore de curs aferente părților 1 și 3, în total – 337 ore, vor fi susținute de lectori ai ASR. Partea practică a cursului va fi realizată de Dumitru BODEANU – inginer IWE, și A. RUSU – maistru instruire practică la Școala Profesională nr. 3, Chișinău.

Perioada de desfășurare a cursului este 2.09.2019 – 30.05.2020. Responsabil de curs din partea ASR este dr. ing. Anamaria FEIER, iar din partea UTM – conf. univ., dr. Rodion CIUPERCĂ.

[av_gallery ids=’60923,60924,60925,60926,60927,60928,60929,60930′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’8′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-p58r5l’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

69392232 2426330384122193 6920958614861512704 n

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU