Jorj CIUMAC: „Pentru mine UTM înseamnă ACASĂ!”

Apriori începutului noului an de studii, Facultatea Tehnologia Alimentelor a găzduit, astăzi, un eveniment aniversar, prilej cu care dl rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a transmis, în numele administrației Universității Tehnice a Moldovei, felicitări cordiale dlui profesor universitar, doctor Jorj CIUMAC.

În semn de supremă recunoștință și apreciere a activității prodigioase dovedită prin competența profesional-științifică și didactică, dăruirea fără rezerve și rezultate remarcabile obținute în educația și formarea numeroaselor generații în domeniul tehnologiei produselor alimentare, în special pentru fondarea catedrei Tehnologia și Organizarea Alimentației Publice; crearea Filierei Francofone Technologies Alimentaires; conducerea multiplelor proiecte TEMPUS; implicarea în activitatea școlii doctorale Știința Alimentelor etc., rectorul Viorel BOSTAN i-a urat jubiliarului mulți ani înainte şi noi performanțe în domeniul consacrat, oferindu-i o plachetă personalizată gravată și un premiu bănesc din partea universității.

Mulțumiri alese pentru activitatea în cadrul UTM, au exprimat omagiatului și decanul FTA, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA; Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, directoarea Reprezentanței din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei; conf. univ., dr. dna Aurelia CHIRSANOVA, șef Departament Alimentație și Nutriție,  conf. univ., dr.  Artur MACARI, șef Departament Tehnologia Produselor Alimentare; Nicolae LUCA, Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”, UTM, directorul Școlii de Sommelieri din Moldova.

La rândul său, prof. Jorj CIUMAC a mulțumit administrației UTM și colectivului Facultății Tehnologia Alimentelor pentru susținere în implementarea cu succes a obiectivelor universității, menționând că rămâne alături de comunitatea academică a UTM, pentru el UTM însemnând Acasă!

(Visited 77 times, 1 visits today)