Profesori FUA formați în cadrul proiectului Twinning, finanțat de UE

Și din nou profesorii UTM, de data aceasta din cadrul FUA, au beneficiat de formări în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea şi protecția acestuia”, finanțat de Uniunea Europeană, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

În perioada septembrie 2018 – iulie 2019 a avut loc cursul de instruire în domeniul „Conservării arhitecturale”,  cu un total 300 ore teoretice şi practice, la care au participat cadrele didactice ale departamentului Arhitectura, Facultatea Urbanism şi Arhitectura, UTM. Formarea profesioniștilor a fost sprijinită de experții şi profesorii din Italia şi cei locali. Cursul a cuprins toate etapele de realizare a unui proiect de restaurare arhitecturală: analiza arhitecturală, investigațiile documentare şi de arhive,  caracteristica chimico-fizică și tehnico-mecanică a materialelor utilizate, analiza și diagnosticarea fenomenelor de degradare și alterare ale materialului construit, cartografierea instabilității/deficiențelor structurale, metodele de intervenție, devizul de cheltuieli și altele.

Cadrele didactice Diana Andronovici, AlinaOstapov , Valeriu Ivanov și  Ion Moraru şi-au aprofundat abilitățile şi competentele în domeniul restaurării arhitecturale, după care au susținut cu brio proba finală – proiect final și executiv de intervenție.

La final, Andrei Chistol, Secretarul de Stat,  MECC RM, Luisa de Marco, consilier rezident al proiectului Twinning, Marta Gnone, arhitect, expert MiBAC, Rita Garconiţa, consultant principal, Direcţia Patrimoniului Cultural MECC, şi Serghei Garconiţa, arhitect,  le-au înmânat participanților certificate de participare.

(Visited 69 times, 1 visits today)