Întrunirea liderilor sindicali cu ministra Educației, Culturii și Cercetării

Pe 16 august curent a avut loc întrunirea liderilor sindicali din instituțiile sistemului educațional din țară cu Liliana Nicolaescu-Onofrei, ministru al Educației, Culturii și  Cercetării  (MECC), având ca scop aducerea la cunoștința dnei ministru a problemelor existente în sistem, care nu și-au găsit soluționare, dar necesită o aplanare imediată întru îmbunătățirea calității funcționării sistemului.

Printre multiplele probleme abordate s-au aflat și cele care privesc nemijlocit instituțiile de învățământ superior din țară și, în primul rând, Universitatea Tehnică a Moldovei – accesul la susținerea prelegerilor a lectorilor superiori fără titlu științific. Conform Codului Educație al RM, aprobat în 2014, de la 01 septembrie 2019 cadrele științifico-didactice  trebuie să dețină calificarea nivelului 8 ISCED –  studii superioare de doctorat (art.132).

Argumentele expuse care vizeazâ procesul de instruire și cadrele științifico-didactice respective, la fel și propunerea de amânare încă minim pentru un an-doi a acestei prevederi a Codului, nici de data aceasta nu au fost acceptate de dna ministru. Anterior, problema a fost abordată și în cadrul întrunirilor liderilor sindicali cu președintele comisiei de profil a Președinției, comisiei de profil a Parlamentului, cu MECC. Totodată, și rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, a purtat discuții la aceleași nivele oficiale. Argumentul invocat de către aceste organe fiind necesitatea respectării Codului Educației, iar soluțiile trebuie găsite pe interior – în universitate, cum ar fi: atragerea specialiștilor din domeniile economiei naționale și responsabilizarea cadrelor în susținerea tezelor științifice.

Cu părere de rău, nu am obținut răspunsul la întrebarea: „Cât de departe în planul de acțiuni al MECC ar fi aprobarea finanțării din buget  prin metoda per-student”.

Ion Pocaznoi,

președinte, Comitetul sindical salariați, conf. univ., dr.

(Visited 18 times, 1 visits today)