„Cheia de la poarta Viitorului – în mâinile pedagogului consacrat”

Prin forumul municipal al pedagogilor cu genericul „Cheia de la poarta Viitorului – în mâinile pedagogului consacrat”,  organizat pe 20 august 2019 sub auspiciile Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, în incinta Universității Tehnice a Moldovei, echipa managerială și didactică a Gimnaziului cu profil teatral „Ion Luca Caragiale” din capitală a debutat în forță în noul an de studii.

Evenimentul a demarat cu un moment festiv, prin care avea să fie subliniată într-un fel aparte o latură fără de care este de neconceput firea și menirea unui pedagog consacrat – cea de a exprima susținere, generozitate și apreciere pentru efortul depus – în inimile celor pe care îi are alături. În acest context s-a înscris și înmânarea certificatului de gratitudine acordat prorectorului UTM Dinu ȚURCANU, semnat de Rodica GUȚU, șef Direcție Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului  Municipal Chișinău, și  Elena BOLDURESCU, director al Gimnaziului cu profil teatral, „Ion Luca Caragiale”, prin care comunitatea pedagogică a orașului Chișinău și-a exprimat gratitudinea pentru deschiderea manifestată în organizarea și desfășurarea evenimentului și, în special, a atelierului „Integrarea instrumentelor WEB și a softurilor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare”.

La rândul său, prorectorul Dinu ȚURCANU, mulțumind pentru aprecieri, a salutat deschiderea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de predare, subliniind că misiunea UTM este de a stabili și menține o strânsă legătură cu  instituțiile preuniversitare, din sânul cărora își completează an de an contingentul de studenți, iar o dovadă elocventă în acest sens fiind și contribuția la evenimentul în cauză.

Mai mult. Directoarea Gimnaziului cu profil teatral, „I. L. Caragiale”, Elena BOLDURESCU, avea să menționeze în context că această frumoasă colaborare cu UTM nu este de dată recentă, evenimentul în cauză fiind precedat de o amplă implicare a studenților FCIM-UTM în crearea site-ului gimnaziului, iar apoi și în mentenanța pe parcurs a tehnicii de calcul din dotarea gimnaziului. Colaborarea cu profesorii UTM – specialiști în domeniu TIC este vitală și în continuare, pedagogii gimnaziului având a învăța în permanență de la ei pentru îmbunătăţirea competenţelor practice digitale, astfel ca ulterior să producă demersuri educaționale atractive și actuale.

– Prin viziunea sa ca instituție educațională preuniversitară, Gimnaziul cu profil teatral „Ion Luca Caragiale” își propune a fi un garant al calităţii şi eficienţei procesului educaţional, prin prestarea unor servicii educaţionale de calitate și valorificarea efectivă a relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu diverşi factori educaţionali. Unul din partenerii educaționali pe parcursul ultimilor ani de activitate, care vine să satisfacă necesitățile de formare a competențelor digitale a cadrelor didactice și elevilor, dar și promovarea imaginii instituției, s-a dovedit a fi Universitatea Tehnică a Moldovei, care excelează în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Aducem sincere mulțumiri din partea întregii comunități pedagogice chișinăuiene și implicit a gimnaziului cu profil teatral „Ion Luca Caragiale” administrației UTM în persoana prorectorului Dinu TURCANU, decanului FCIM Dumitru CIORBĂ, lectorilor universitari Svetlana COJOCARU și Nina SAVA, dar și studenților UTM voluntari implicați în activitatea de colaborare, în scopul „înarmării” cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare cu instrumente WEB, a subliniat în context directoarea Elena BOLDURESCU.

Importanța și capacitatea de a coopera a vizat, în continuare, întreaga agendă a forumului, care a întrunit un număr impunător de cadre didactice din capitală, cărora li s-au alăturat și profesori de la Căușeni, Drochia, Sângerei.

Pornind de la constatarea că progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor al schimbării este capacitatea de a coopera, organizatorii evenimentului au inclus în agendă peste 140 de master-class-uri, structurate pe tematici variate și foarte importante ca valoare a conținutului acestora. Punctul culminant l-a constituit sesiunea „Integrarea instrumentelor WEB și a softurilor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare”, organizată în comun cu Universitatea Tehnică a Moldovei și desfășurată în incinta Facultății care excelează în acest domeniu – Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM). Pe post de formatori au evoluat: Elena BOLDURESCU, profesor de matematică, grad didactic I, director, grad managerial I, Gimnaziul cu profil teatral „Ion Luca Caragiale”; Tatiana FRUMUZACHI, învățătoare, grad didactic I, gimnaziul cu profil teatral, „Ion Luca Caragiale”; Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, UTM; Nina SAVA și Svetlana COJOCARU, lectori universitar, magiștri, șefi program de studii „Tehnologia informației”, UTM, FCIM, DISA, care au propus spre dezbatere subiecte importante la temă: „Strategii digitale pentru crearea stării de bine în școală” (moderator: Elena BOLDURESCU), „Softurile educaționale – o alternativă la metodele tradiționale” (moderator: Tatiana FRUMUZACHI); „Eficientizarea managementului educațional prin utilizarea instrumentelor web. Produsele digitale – o abordare transdisciplinară” (moderator: Svetlana COJOCARU), „Metode digitale de predare. Instrumente web pentru învățare-evaluare” (moderator: Nina SAVA), precum și desfășurarea unor ateliere practice – „Crearea unui grup de adrese pe Google groups”, „Google drive – stocarea, crearea și editarea documentelor și a formularelor online” (moderator: Svetlana COJOCARU), „Crearea posterelor și editarea imaginilor online utilizând www.crello.com”, „Crearea prezentărilor video utilizând Powtoon”, „Alcătuirea exercițiilor utilizând learningapps.org” (moderator: Nina SAVA).

Prin implicarea plenară în organizarea și desfășurarea acestui forum, care avea să promoveze Măria Sa Pedagogul – deschizătorul de uși spre lumină, în mâinile căruia se află cheia de la poarta Viitorului,  Gimnaziul cu profil teatral „Ion Luca Caragiale” din Chișinău și-a confirmat statutul de garant al calităţii şi eficienţei procesului educaţional, iar UTM  se declară mândră de a avea un asemenea partener alături de care va promova în continuare formarea continuă a cadrelor didactice și crearea unui climat de muncă stimulativ.

(Visited 58 times, 1 visits today)