Universitatea Tehnică a Moldovei lansează campania instituțională „Educaţie şi instruire prin integritate!”care are drept scop sensibilizarea comunității universitare privind problema corupției și încurajarea membrilor acesteia în demascarea unor asemenea încălcări.

Astfel, cei care cunosc informații despre cazuri de corupție, sunt încurajați să lase un mesaj prin telefon sau e-mail.

În acest context, vă reamintim despre Linia Anticorupție UTM, cu numărul 0 7979-2929, și adresa anticoruptie@adm.utm.md, unde pot fi sesizate cazurile de corupție, luare de mită, șantaj și altă formă de corupere.

Amintim că acțiunile de educație și instruire prin integritate au deja un statut permanent la UTM, iar atelierele de educație civică se desfășoară în serie la toate facultățile. Anul trecut, de exemplu, prelegeri publice cu genericul „Principiile etice aplicabile în mediul universitar” au fost organizate, în luna octombrie, fenomenul corupției și metodele de combatere a acesteia au fost puse pe tapet în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior. Seria de prelegeri publice a fost susținută de către profesorii Departamentului Drept, UTM – magistrul în drept, conferențiarul universitar Victor Catan și lectorul superior Alexandru Sava (16 octombrie 2018, Facultatea Electronică și Telecomunicații și Facultatea Energetică și Inginerie Electrică), lectorii universitari Iurie Ivanov și Oleg Tănase (pe 16 octombrie 2018 – la Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru, Facultatea Urbanism şi Arhitectură și Facultatea Inginerie Economică şi Business, iar pe 17 octombrie 2018 – la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Facultatea Textile şi Poligrafie, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi și Facultatea Tehnologia Alimentelor). Au fost tratate o serie de subiecte, inclusiv cadrul legislativ-normativ și instrumentele UE, CE și RM pentru combaterea, contracararea și prevenirea corupției, standardele de determinare și măsurare a fenomenului cu aplicarea în mediul universitar; rolul valorilor și principiilor pe care se bazează procesul educațional în formarea unor specialiști cu studii superioare de înaltă calificare ca personalități integre, responsabile moral, civic și social.

Aceste ateliere didactico-civice au fost derulate în conformitate cu prevederile Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 ordinul ministrului educaţiei, culturii și cercetării „Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor publice în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior” și  ordinul rectorului UTM.

IMPLICĂ-TE ÎN PREVENIREA FENOMENULUI CORUPŢIEI ÎN EDUCAŢIE!

(Visited 2 times, 1 visits today)