Depinde de noi cum ne (re)construim instituția: nimic nu ne împiedică să facem Universitatea Tehnică a Moldovei să funcționeze mai inovativ, mai tehnologizat, dar şi mai eficient pentru cei care și-au găsit aici o a doua casă. Pe timp de vară, renovarea și amenajarea spațiilor de studii (aule, laboratoare etc.) devine un proces continuu, fără zile de odihnă, astfel ca noul an de studii 2019-2020 să vă întâlnească cu transformări majore, dragi studenți UTM-iști!

Sâmbătă, ochiul vigilent al administrației UTM, în persoana dlui Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, a inspectat spaţiile de studii ale Departamentului Fizica (şef departament – prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu). În cifre, procesul transformării și modernizării și-a lăsat amprenta inconfundabilă asupra a 6️ laboratoare, 2️ aule pentru prelegeri şi seminare, 2️5️ ferestre,1️5️ uși, 5️2️ piese noi de mobilier, coridoare moderne şi prietenoase.

Imediat după finalizarea lucrărilor de reparație vor urma și cele de amenajare – cu tehnică de calcul şi instalații experimentale, astfel ca studiul Fizicii în sălile proaspăt renovate  să devină mai plăcut și mai atractiv – se știe că ambianța şi mediul de lucru confortabil apropie negreșit succesul!

De ce reparații la Fizică? Şi de ce Fizică la UTM? Deoarece dezvoltarea științelor inginerești şi a tehnicii nu poate fi concepută astăzi fără dezvoltarea şi aprofundarea cunoștințelor la disciplina respectivă, la fel  și la celelalte discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Fizica a devenit o bază temeinică pentru o economie tehnologizată, construită din lasere, fibră optică, dispozitive semiconductoare, materiale avansate, tehnologii informaționale, multe alte inovații. Asta înseamnă că fizica te motivează să te implici în edificarea viitorului în aceeași măsură în care te ajută să înțelegi lumea din jurul tău.  De altfel, răspunsul la unele întrebări fundamentale din domenii precum ingineria, știința materialelor, industrie în general, afaceri sau chiar politică se regăsesc în principiile şi legile fundamentale ale fizicii. Fizica este o artă a înțelegerii lucrurilor. De mii de ani oamenii se întreabă de ce strălucesc stelele, de ce este tare piatra sau de ce lucește aurul – acum avem răspunsurile. Da Vinci a schițat turbulențe în apa care curge, pe care acum le putem explica, a desenat fantastice mașini zburătoare pe care acum le putem construi. Oamenii au visat să poată comunica de pe un continent pe altul, să atingă luna sau să privească în interiorul atomului. Acum, toate acestea au devenit realități.

Iar dacă toate aceste realități îți sunt aproape, dacă te pasionează ingineria și dorești să îți creezi un viitor și o carieră de succes, dragă deținător al diplomei de BAC sau de colegiu, te îndemnăm și te așteptăm să depui actele în Comisia de Admitere a UTM până pe 3️0 August ca să devii student al UTM și să urmezi inclusiv studii cu finanțare bugetară!

Duminică, procesul de renovare, transformare și de pregătire către noul an de studii a atras atenția echipei administrative asupra facultăților Tehnologia Alimentelor (FTA) şi Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT). Lucrările de modernizare și-au găsit susținere în cadrul Proiectului „Renovarea și dotarea laboratoarelor de instruiri pentru desfășurarea cursurilor practice cu profil horticol în cadrul programului de restructurare a sectorului horticol „Livada Moldovei” (director proiect: dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, decan FTA.

De asemenea, a fost inspectată desfășurarea lucrărilor de reparație a coridoarelor din blocul de studii al FTA, unde se conturează deja spaţii moderne, prietenoase şi confortabile!

Universitatea Tehnică a Moldovei beneficiază de proiecte investiționale în domeniul horticol. Banii sunt oferiți de Banca Europeană de Investiții pentru procurarea de utilaje și tehnică horticolă, precum și pentru renovarea și dotarea cu echipament de ultimă generație, a laboratoarelor, inclusiv, aule de instruire practică a studenților. Scopul este de a ridica UTM la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Investițiile sunt realizate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții.
Prin intermediul Proiectului „Livada Moldovei” pot fi accesate și credite pentru tehnologizarea şi mecanizarea proceselor de producere primară în horticultură, dotarea cu sisteme de irigare şi antigrindină, modernizarea proceselor de procesare, dar şi diversificarea piețelor de desfacere pentru fructele moldoveneşti.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)