Scoală Doctorală Ştiinţa Alimentelor, Inginerie Economică şi Management

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Roman GOLUBI

Miercuri, 28 august 2019, ora 10:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) D 253.01-36 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9/9, blocul 5, aud. 120), va avea loc susţinerea tezei de doctor în tehnică a dlui Roman GOLUBI, cu tema: „Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor nutritive”, la specialitatea 253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (produse horticole)

Conducător ştiinţific: dr. în chimie, conf. cercetător, Eugen IORGA

Consultant ştiinţific: academician, prof. univ., dr. hab. Boris GAINA

Preşedinte al CŞS: prof. univ., dr. hab. Pavel TATAROV

Secretar ştiinţific CŞS: dr., conf. univ. Elisaveta SANDULACHI, (tel: +373 22 509958)

Abstractul tezei poate fi descărcat aici
Teza de doctor poate fi descărcată  aici

(Visited 8 times, 1 visits today)