EACEA a făcut publice rezultatele selecției 2019 în cadrul programului Jean Monnet. Unul din proiectele selectate este „Dezvoltare industrială sustenabilă în contextul integrării europene” (Sustainable Industrial Development in the context of European integration), depus de către Cornelia Crucerescu, dr., conf.univ., Facultatea Inginerie Economică și Business.

Activitățile Jean Monnet sunt concepute pentru a promova excelența în predare și cercetare în domeniul studiilor Uniunii Europene la nivel mondial. Activitățile favorizează, de asemenea, dialogul între lumea academică și factorii de decizie, în special în scopul de a consolida guvernanța politicilor UE. Studiile Uniunii Europene cuprinde studiul Europei în întregime, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană, atât pe intern, cât și în afara UE. Disciplina acoperă, de asemenea, rolul UE într-o lume globalizată și în promovarea unei cetățenii europene active și a dialogului între oameni și culturi.

Una din acțiunile Jean Monnet este cercetarea și predarea, care presupune cursuri, module sau cercetări în domeniul studiilor europene. Anume în cadrul acestei acțiuni UTM a fost selectată pentru implementarea proiectului „Dezvoltare industrială sustenabilă în contextul integrării europene”. Echipa FIEB a UTM își propune de a aprofunda cunoștințele studenților de la Ciclul II, Masterat cu referire la strategiile Uniunii Europene în domeniul dezvoltării industriale durabile.

(Visited 32 times, 1 visits today)