CDSI: noi oportunități de dezvoltare strategică a UTM

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității Tehnice a Moldovei s-a întrunit, azi, la Brașov, ședința în deplasare a forului fiind găzduită și prezidată de către prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rectorul Universității „Transilvania” din Brașov, președinte al CDSI-UTM, Doctor Honoris Causa al UTM.

Ordinea de zi include subiecte foarte importante pentru buna funcționare a UTM în anul 2019/2020, dar și chestiuni strategice de dezvoltare eficientă a învățământului superior tehnic ingineresc: elaborarea și promovarea obiectivelor strategice de dezvoltare-consolidare a UTM prin realizarea plenară a atribuțiilor CDSI, în special în problemele ce țin de dezvoltarea resurselor umane, patrimoniu, atragere de investiții și finanțări complementare, extindere a parteneriatelor public private, aprofundarea relațiilor cu industria, fortificarea capacităților educaționale și de cercetare, toate aceste obiective fiind sistemic corelate cu Planul strategic de dezvoltare a Universității.

Se preconizează, de asemenea, schimburi de experiență, prezentări ale bunelor practici în educație și cercetare, vizite la partenerii universității brașovene, acțiuni menite să deschidă noi oportunități pentru a dezvolta în continuare noi direcții de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Transilvania” din Brașov.

(Visited 76 times, 1 visits today)