- UTM - https://utm.md -

Anunț de participare – Mobilier și echipament de bucătărie

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1563269224666 [1]

Anunt de Participare [2]