- UTM - https://utm.md -

Anunț de participare – Computere Portabile (Laptopuri)

Tipul procedurii: Cererea Ofertelor de Prețuri

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1563890385670 [1]

Anunt de participare [2]