CALL FOR APPLICATIONS FOR THE MODEL OSCE 2019

We are looking for motivated students who would like to participate in the Model OSCE 2019. Participants will receive essential negotiation skills training from an international OSCE expert.

The Model OSCE is a simulation game that reproduces the OSCE Permanent Council during a crisis situation. Participants will each represent an OSCE participating State and will work together to resolve the crisis.

For more information and to access the online application form, please visit: https://www.osce.org/mission-to-moldova/425831

***********************************************************************************************************************************************************************************

SOLICITARE DE APLICAȚII PENTRU MODELUL OSCE 2019


Suntem în căutare de studenți motivați, care ar dori să participe la Modelul OSCE 2019. Participanții vor obține pregătirea necesară pentru formarea abilităților esențiale de negociere de la un expert internațional OSCE.

Modelului OSCE este un joc care reproduce Consiliului Permanent al OSCE în timpul unei situații de criză. Participanții vor reprezenta fiecare un stat participant al OSCE și vor lucra împreună pentru a rezolva criza.

Pentru mai multe informații și pentru a accesa formularul de cerere, vă rugăm să vizitați: https://www.osce.org/ro/mission-to-moldova/426053

 

****************************************************************************************************************************************************************************

 

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МОДЕЛИ ОБСЕ 2019

Мы ищем мотивированных студентов, которые хотели бы принять участие в Модели ОБСЕ 2019, а также получить необходимую подготовку и навыки ведения переговоров с международным экспертом ОБСЕ.

Модель ОБСЕ это игра-симуляция, которая воспроизводит действия Постоянного совета ОБСЕ во время кризисной ситуации. Каждый участник будет представлять определенное государство ОБСЕ и работать совместно для разрешения кризиса.

Для получения дополнительной информации и получить бланк заявления, пожалуйста, посетите: https://www.osce.org/ru/missiontomoldova/426098

(Visited 26 times, 1 visits today)