Pe 2 iulie 2019 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, Facultatea de Inginerie Alimentară, a avut loc examenul de disertație susținut de studenții Facultăţii Tehnologia Alimentelor, programul de studii „Calitatea și securitatea produselor alimentare”.

Această șansă a fost posibilă datorită Acordului încheiat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), România, în cadrul proiectului de programe de studii superioare de master cu diplomă dublă: „Calitatea și securitatea produselor alimentare” (oferit de UTM) şi „Controlul și expertiza produselor alimentare” (oferit de USV).

În cadrul programului de studii superioare de master „Controlul și expertiza produselor alimentare” au fost susținute 7 teze ale masteranzilor: Vasile COZMA, Maria OGLINDA, Alina MOISA, Irina CUMURCIUC, Angela ȚURCANU, Maria DICA și Lidia BALTAGA.

Tematica disertațiilor a abordat diferite aspecte privind controlul calității produselor alimentare, asigurarea calității și inofensivitatea produselor alimentare, tehhnologii moderne de fabricare a produselor alimentare inofensive și sigure pentru viața și sănătatea consumatorului.

Toate disertațiile prezentate de masteranzii UTM au fost apreciate de Comisie cu note de 9 și 10.

Aducem sincere felicitări masteranzilor, cadrelor didactice și conducătorilor de disertație, care au contribuit la acest succes comun, de care suntem foarte mândri!

(Visited 7 times, 1 visits today)