- UTM - https://utm.md -

Profesorii de fizică ai UTM – dascăli care inspiră

Cursurile de formare continuă organizate în premieră de Departamentul Fizica al Universității Tehnice a Moldovei (șef Departament: prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU) pentru profesorii de fizică și astronomie din diferite licee din republică au prefațat într-un anume fel campania de admitere din acest an. 

Dincolo de cunoștințele actualizate în contextul noilor tendințe în domeniu, profesorii din licee au remarcat măiestria și vocația profesorilor UTM de a descifra ABC-ul acestei discipline prin metode unice de predare, au apreciat instalația de laborator, culegerea de lucrări de laborator elaborată de către profesorii Departamentului Fizică al UTM, și, într-un fel aparte, au menționat „fenomenul fraților Rusu” – conferențiarii universitari, doctorii în științe Spiridon și Alexandru RUSU, care s-au bucurat de un respect și aprecieri din partea profesorilor care au frecventat aceste cursuri. Este dovada că fizica, astronomia, la fel ca și matematica și alte discipline de profil real, pe care se axează în principal studiile în inginerie, aici, la UTM, ajung la inima fiecăruia.

Ludmila BULHAC, Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, inspector, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport, mun. Chișinău:

– De-a lungul anilor am participat la o sumedenie de cursuri de calificare/perfecționare, însă ciclul de prelegeri pe care am avut marele prilej să-l audiem la UTM a deschis pentru noi această Universitate ca pe o carte din care dorești să înveți și să tot înveți. Dincolo de profesionalismul lor neântrecut, ne-a frapat în special relația interpersonală pe care profesorii UTM au etalat-o față de noi – ai lor colegi din licee. Este aceeași apropiere pe care noi încercăm să o avem cu elevii noștri. Pe lângă materia de studiu pe care o preluăm de aici, vom lua cu noi și apropierea, omenia cu care ne-ați dăruit. Nu ați afișat nici pe o clipă că sunteți profesori universitari, cercetători științifici, că ați fi cu o treaptă mai sus decât noi, dimpotrivă, ne-ați vorbit de la egal la egal și vă mulțumim pentru aceasta.

Ștefan MURA, profesor de fizică, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Chișinău:

– Am participat și eu la multe cursuri de perfecționare, organizate de alte instituții, și îmi permit să fac o remarcă: există profesori între profesori, cu grade și titluri diverse, dar nimic nu e mai presus în procesul de predare decât metoda prin care trezești interesul discipolilor și expresia propriei atitudini față de materia de studiu. Aici, la UTM, am descoperit că profesorii universitarii îmbină în mod fericit plăcerea de a preda în fața unui auditoriu select și cea de a oferi un suport profesorilor din școli, reieșind tocmai din experiența de lucru cu studenții veniți mai ieri din școli. De altfel, eu mereu am fost conștient de faptul că pregătesc viitori studenți pentru UTM – le recomand  mereu tinerilor să-și continue studiile la Universitatea Tehnică, fiind conștient de faptul că aici vor face carte pentru o viață, că studiile în inginerie le vor deschide multiple oportunități pentru viitoarea lor carieră. Totodată, mă tot întrebam: ce le pot oferi eu, ca profesor, pentru a-i pregăti pentru următoarea treaptă? Și iată că eu însumi am venit să învăț din banca acestei prestigioase instituții! Vă mulțumesc!

Galina LUPANCIUC, profesor de fizică și robotică, Liceul Teoretic „M. Grecu”, Chișinău:

– A fost un schimb de experiență foarte util, programul a fost bine organizat, orientat spre a ne motiva spre instruirea tinerei generații, iar profesionalismul profesorilor care ne-au predat la cursuri ne va inspira de acum încolo și pe noi ca să avem o atitudine modernă față de procesul de predare.

Svetlana TIHII, IP Liceul Teoretic „Hyperion”, Chișinău:

– Disciplina de astronomie se predă de ani buni în școală, dar este pentru prima dată când se organizează cursuri de perfecționare și pentru profesorii care predau această disciplină de studii. Suntem extrem de recunoscători Departamentului Fizica din cadrul UTM și implicit conf. univ., dr. Vitalie CHISTOL pentru prelegerile extraordinare despre sfera cerească, sistemul solar, modelele cosmologice actuale, noua clasificare a planetelor și rezultatele recente în cercetarea spațiului cosmic apropiat și îndepărtat și contribuția astronomiei și astrofizicii în formarea la elevi a concepției despre natură și Univers. Vrem să le transmitem tuturor profesorilor-organizatori care au avut grijă să ne ofere acest suport didactic foarte important: e un lucru mare, deosebit de necesar și vă rugăm să-l continuați! Din partea tuturor profesorilor, care am avut onoarea (iar pentru noi a fost într-adevăr o onoare!), vă rugăm să primiți mulțumirile și plecăciunile noastre!

Unii profesori, aflați în pragul pensionării, au menționat că aceste cursuri de perfecționare ar putea fi ultimele în cariera lor didactică. Cu atât mai mult preț pun pe ele! De la înălțimea vârstei și a carierei au menționat că anume așa trebuie predate materiile în școlile de orice nivel: pentru termenii complecși să se găsească explicații simple – aceasta e măiestria unui profesor, așa se construiește predarea/comunicarea/relația profesor-discipol.

La rândul lor, profesorii UTM – conf. univ., dr. Spiridon RUSU, Alexandru RUSU, Vitalie CHISTOL, Angela NEAGA și Maria VASILIEV, șef Departament Formare Continuă a cadrelor didactice, i-au îndemnat pe profesori să transmită spiritul acestor cursuri atât elevilor, cât și colegilor lor, căci ușile UTM sunt mereu deschise pentru ei.

(Visited 46 times, 1 visits today)