Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică a organizat, sub egida secretariatului Comisiei de Admitere UTM, Olimpiada Tehnică Republicană de Electrotehnică și de Metrologie pentru absolvenții de colegii, care a avut ca scop stimularea celor mai buni absolvenți ai instituțiilor de învățământ mediu de specialitate pentru continuarea studiilor acasă, la Universitatea Tehnică a Moldovei, și formarea specialiștilor de înaltă calificare pentru economia națională.

Au participat absolvenți din anul curent de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE) și Colegiul Politehnic din Bălți (CPB). Înainte de concurs, participanții au vizitat mai multe laboratoare moderne din cadrul Facultății: Surse regenerabile de energie, Sisteme de automatizare și control bazate pe controlere logice programabile (PLC), Echipamente și mașini electrice, Electrotehnică, Sisteme de măsurări computerizate ș.a.

Salutați de către reprezentanții Comisiei de admitere UTM, Departamentului Inginerie Electrică (FEIE), companiilor din domeniile electrotehnicii și metrologiei, participanții au avut la dispoziție două ore pentru rezolvări.

Învingătorii Olimpiadelor de Electrotehnică și de Metrologie vor fi la înmatriculați la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare profilului la care au fost premiați, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei în afara concursului.

Participanții Olimpiadei de Electrotehnică au primit cadouri și suvenire din partea companiei Volta, iar participanții Olimpiadei de Metrologie – din partea Institutului Național de Metrologie (INM) și al Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC).

Laureații Olimpiadei Tehnice Republicane-2019 au fost desemnați prin ordinul rectorului UTM, după cum urmează:

  • Electrotehnică: diplomă de gradul I – Vrăjitoru Daniel (CEEE), diplomă de gradul IIEnciu Nicolae (CEEE), diplome de mențiune – Gorea Alexandru, Pasat Mihail, Dascal Elisei, Cateli Mihail (cu toții – de la Colegiul Politehnic din Bălţi);
  • Metrologie: diplome de mențiune – Caraman Mariana și Grăjdian Irina (ambele de la CEEE).

Laureații Olimpiadei Tehnice Republicane-2019 de Electrotehnică și de Metrologie au primit diplomele în cadrul ședinței Consiliului Facultății Energetică și Inginerie Electrică și au fost invitați să-și continue studiile la această Facultate.

(Visited 5 times, 1 visits today)