Pe 4 iulie 2019 la Universitatea Tehnică a Moldovei și-a încheiat lucrările cea de-a IX-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)”, organizată prin cooperare cu Institutul National de Fizica a Materialelor (România) și Institutul de Fizică Virtuală (România).

Conferința ANC-9 este dedicată fondatorului Școlii de studiu a materialelor semiconductoare ne cristaline în Republica Moldova, regretatului academician Andrei Andrieș, președinte al Academiei de Științe a Moldovei între anii 1989-2004.

Membrul-corespondent al AȘM, prof. univ., dr. hab. Dumitru Țiuleanu a prezentat o informație succintă despre mersul și rezultatele Conferinței, subliniind că la conferință au fost prezentate și examinate 13 referate plenare, 11 rapoarte verbale şi 35 postere ale savanților din circa 20 de țări ale lumii. Lucrările prezentate vor publicate în reviste științifice internaționale cu factor de impact: Physica Status Solidi (basic research) și Chalcogenide Letters.

Din numele Comitetului de organizare a conferinței, tuturor participanților le-au fost înmânate Certificate de participare la ANC-9.

Conferința s-a încheiat cu realizarea unei poze comune a participanților la conferință.

(Visited 14 times, 1 visits today)