Universitatea Tehnică a Moldovei a premiat, într-un cadru de zile mari, pe cei mai buni absolvenți ai săi – 10 șefi de promoție ai anului 2019.

Mândru să primească vizita elitelor celor 9 facultăți ale UTM, care pe parcursul anilor de facultate, au excelat la studii, în cercetare și activitățile extracurriculare, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de prorectorii Dinu ȚURCANU, Serghei ANDRONIC și Mircea BERNIC, i-au primit pe protagoniștii acestui moment unic cu o masă doldora de dulciuri și delicii, invitându-i la un dialog despre cum e să ții cadența excelenței la studii în inginerie, ce planuri de viitor își propun eminenții și cum ar completa peisajul academic ca studiile la UTM să devină aspirația și atracția cât mai multor tineri studioși.

În mesajul său către tinerele elite, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a menționat că de acum încolo ei vor fi ambasadorii UTM oriunde vor ajunge în lume și a ținut să le mulțumească profesorilor – pentru că i-au îndrumat pe parcursul studiilor, părinților – pentru că le-au altoit dragostea de muncă, sârguința în toate, inclusiv în a obține noi cunoștințe. Le-a mulțumit deopotrivă și lor, șefilor de promoție, care constituie valoarea, elita și mândria UTM!

Cei 10 șefi de promoție din anul curent reprezintă cele 9 facultăți ale UTM și o nouă promoție de la studii integrate în arhitectură:

#Hâncu Mihaela, Facultatea Electronică și Comunicații, specialitatea „Inginerie şi management în telecomunicaţii”,

#Mirco Valeria, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, specialitatea „Inginerie şi managementul calităţii”,

#Şerşun Alexei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea „Tehnologii informaţionale”,

#Guţu Stella, Facultatea Tehnologia Alimentelor, specialitatea „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”,

#Calancea Felicia, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea „Design interior”,

#Bernic Maria, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, specialitatea „Design industrial”,

#Vlasov Dumitru, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea „Arhitectură”,

#Enachi Ala, Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru, specialitatea „Drept”,

#Coadă Cătălina, Facultatea Inginerie Economică şi Business, specialitatea „Contabilitate”,

#Munteanu Lia, Facultatea Textile și Poligrafie, specialitatea „Design vestimentar industrial”.

Mândri și recunoscători pentru onoarea acordată, ei au menționat că nu se grăbesc să se despartă de Alma Mater, mulți dintre ei, având deja câte un job cu mari perspective, tind să-și continue paralel studiile la ciclul doi de studii universitare.

În semn de prețuire a excelenței la studii și în activitatea extracurriculară, ei au primit în dar din partea administrației UTM câte un premiu bănesc de 3 mii de lei, dar și câte un laptop  – cu titlu gratuit pe parcursul studiilor de master și cu transmitere în posesie personală la finele acestora.

Ajuns la a IV-a ediție, Gala șefilor de promoție vine să încununeze o perioadă foarte importantă – finalizarea studiilor de către cei care pe parcursul a trei, patru sau chiar șase ani de studii, în funcție de specificul acestora, au depus eforturi remarcabile și au obținut succese meritorii la studii.

Felicitări, dragi ambasadori ai UTM! 

(Visited 9 times, 1 visits today)