Mai ieri absolvent al Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, actualmente director general al unei întreprinderi  în cadrul căreia peste 2500 de angajați exercită peste 90 de profesii complexe, Dorin CIORNÎI consideră că Republica Moldova va avea mereu nevoie de ingineri de calitate: „UTM este pilonul de bază al pregătirii unor veritabili specialiști-ingineri și ține sus acest stindard ce-i duce faima în întreaga lume. Inginerii creează Viitorul!”

După ce a luat licența în specialitatea „Căi ferate, drumuri și poduri” (2005) și masterul în „Drumuri, materiale și mecanisme în construcții” (2010), a activat în calitate de specialist coordonator la Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație, Chișinău; inginer infrastructura drumurilor la ÎCS „Strabag” SRL; lector la Alma Mater – UTM-FUA; specialist principal în Direcția Construcții și Reparații Capitale a ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”; inginer calitate la ICS „Delta MCM 93” SRL, șef producere la ÎM „Regia EXDRUPO”, în prezent fiind director general al întreprinderii municipale „Regia transport electric”.

(Visited 12 times, 1 visits today)