Astăzi,  1 iulie 2019,  Universitatea Tehnică a Moldovei a primit vizita participanților la cea de-a IX-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)”, organizată  în  cooperare cu două instituții de anvergură  în domeniu – Institutul Național de Fizică a Materialelor și Institutul de Fizică Virtuală, ambele din  România. 

Dedicată fondatorului Școlii de studiu a materialelor semiconductoare necristaline în Republica Moldova, regretatului academician Andrei Andrieș, fost președinte al Academiei de Științe a Moldovei între anii  1989-2004,  Conferinţa Internaţională ANC-9, organizată  pentru prima data  în Republica Moldova, a fost onorată de prezența actualului președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a subliniat în mesajul său de salut importanța și relevanța evenimentului pentru Republica Moldova și implicit pentru UTM.

ANC-9 își propune inițierea unui amplu schimb de  informație în domeniul cercetării și inovării materialelor amorfe și nanostructurate și  diseminarea rezultatelor științifice obținute de cercetătorii din Republica Moldova. Aceste acțiuni au menirea de a contribui la  stabilirea și consolidarea parteneriatelor / consorțiilor, promovarea  imaginii  țării și a comunității științifice autohtone pe plan internațional, care ar permite o participare  activă la apelurile internaționale  din spaţiul european și mondial  de cercetare.

Agenda conferinţei, care urmează a se desfășura până pe data de 4 iulie, include prezentarea a 14 referate invitate (plenare), 16 rapoarte verbale şi 37 postere ale  savanților cu renume mondial în domeniu, dar și tinerilor cercetători din peste 20 de țări, de pe toate continentele, inclusiv  SUA,  Franţa,  Cehia,  România, Letonia, Ungaria, Ucraina, Rusia, Spania, Australia, Argentina, Belarus, Nigeria, Serbia,  Slovacia,  Azerbaidjan, Finlanda, India, Marea Britanie, Kazahstan, Marok, Senegal.

Vor fi abordate  cele mai moderne probleme ale  cercetării în domeniul  obținerii materialelor cu structură  nano-metrică  ori amorfă  necesare pentru progresul tehnologiilor informaționale, biomedicale și de protecție a mediului ambiant.  Vor fi examinate probleme fundamentale și aplicative  ce țin de fizica, chimia și ingineria acestor materiale.

De asemenea, se preconizează abordarea mai multor  probleme fundamentale, între care concepția grupării materialelor semiconductoare după gradul de dezordine a structurii (prof. A. Popov, Federația Rusă), magnetoexitonii bidimensionali în dicalcogenuri ale metalelor de tranziție (acad. S. Moscalenco, R. Moldova), plasmonii de rezonanță în calcogenuri sticloase (prof. A. Popescu, România), procese oscilatorii în inele și lanțuri la nivel molecular în calcogenuri sticloase (prof. V. Mitsa, Slovacia) etc.

Dat fiind faptul că materialele calcogenice amorfe și nanostructurate au o aplicare foarte largă în practică, un număr impunător de referate se referă la probleme experimentale, aplicative și inginerești, cum ar fi:

–     electroliții solizi,  comutatoarele electronice și elemente de memorie bazate pe calcogenuri sticloase (prof. M. Mitcova, SUA; prof. D. Țiuleanu, R. Moldova; prof. Yu.Tveryanovich, Rusia; dr. V. Bilivol, Argentina; dr. A. Velea, România) etc.

–     elemente optice, înscrierea informației optice, holografia  (prof. J. Teteris, Letonia; acad. A. Kryuchyn, Ucraina;  dr. S. Molnar, Ungaria; dr. hab. E. Achimova, R. Moldova; prof. L. Calvez, Franța;  prof. S. Kozyukhin, Rusia) etc.

–     aplicări ale calcogenurilor nanocristaline în  fotovoltaică și spintronică (prof. X. Zhang, Franța; prof J. Singh, Australia; prof. M. Costache, Spania) etc.

Cartea cu rezumatele lucrărilor a fost  publicate către începutul Conferinței, iar versiunea completă a lucrărilor  prezentate urmează  fi publicată ulterior în reviste științifice internaționale cu factor de impact:  Physica Status Solidi  (basic research)  și  Chalcogenide Letters.

(Visited 4 times, 1 visits today)