Prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu, șef Departament Fizica, UTM, efectuează o vizită de  cercetare de două luni la Institutul Ferdinand Braun din Berlin, Germania, în cadrul grupului  dr. Hans Wenzel, beneficiind în acest sens de suportul Fundației Alexander von Humboldt (www.humboldt-foundation.de).

Departamentul Fizica din cadrul Universității Tehnice a Moldovei și Institutul Ferdinand Braun din Berlin au demarat o amplă colaborare științifică în domeniul dinamicii laserelor semiconductoare în anul 2013, în cadrul proiectului  BMBF-Moldova. Vizitele științifice bilaterale au fost inițiate de către cercetătorii berlinezi,  dr. H. Wenzel și dr. M. Radziunas – la UTM, urmate de deplasările profesorilor UTM, Vasile Tronciu și Spiridon  Rusu – la Berlin.

Cu suportul și scrisorile de recomandare ale colegilor de la Berlin, grupul  prof. Tronciu a câștigat în 2015 un proiect STCU. Colaboratorul Institutului Ferdinand Braun, dr. H.-J. Wuensche,  a prezentat o scrisoare de susținere a unui proiect al Fundației Alexander von Humbold înaintat de dr.  E. Monaico și prof. V. Tronciu pentru procurarea unui  box-car integrator și a unui laser infraroșu pentru UTM, în valoare de 33.520 mii Euro.

Institutul Ferdinand-Braun (www.fbh-berlin.de) este o instituție de cercetare, în cadrul căreia se studiază componente electronice și optice, module și sisteme bazate pe semiconductoare. Aceste dispozitive sunt factori cheie care răspund nevoilor societății actuale în domenii precum comunicațiile, energia, sănătatea și mobilitatea. În mod specific, Institutul Ferdinand Braun dezvoltă surse de lumină din gama spectrală de la vizibil până la ultra-violet: lasere cu diode de mare putere, cu o calitate excelentă a fasciculului, surse de lumină UV și module laser hibride. Aplicațiile acestora variază de la tehnologia medicală, metrologia de înaltă precizie și senzori până la comunicațiile optice spaţiale. În domeniul microundelor, Institutul dezvoltă amplificatoare multifuncționale de putere cu  eficiență înaltă și interfețe cu valuri milimetrice destinate comunicațiilor mobile eficiente din punct de vedere energetic, senzori industriali și imagistică, precum și sisteme de siguranță auto. Institutul oferă partenerilor soluții know-how prin proiectarea modulelor și pregătirea acestora pentru utilizare. Important pentru cercetătorii Departamentului Fizica al UTM este accesul la datele experimentale și noile tehnologii disponibile la Institutul Ferdinand Braun.

(Visited 18 times, 1 visits today)