- UTM - https://utm.md -

Școala de Vară ECODAM

În perioada 24-27 iunie 2019, Facultatea de Informatică a Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România a fost gazda Școlii de Vară ECODAM – Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining, destinată în special studenților doctoranzi interesați de tehnicile de optimizare și de analiză inteligentă a datelor.

Școala de Vară de la Iași a fost organizată pentru studenții doctoranzi din România, Republica Moldova și Ucraina. Din partea Universității Tehnice a Moldovei au participat doctoranzii din cadrul Școlii Doctorale Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică: Inga Lisnic, Silvia Munteanu, Veronica Andrievschi-Bagrin și din cadrul Școlii Doctorale Știința Alimentelor și Inginerie Economică și Management – Violina Popovici. Studenții doctoranzi au fost coordonați și ghidați de către dr., conf. univ. Irina Cojuhari.

Tinerii cercetători în domeniile IT, ciclurile Master și Licență, au avut posibilitatea de a-și prezenta lucrările, intențiile și rezultatele obținute. Dar nu înainte de a lua cunoștință de cercetările și rezultatele remarcabile ale profesorilor invitați. Invitații speciali ai acestei ediții au fost profesori remarcabili de pe 3 continente: Australia, Europa și SUA:

Școala de Vară de la Iași a oferit o frumoasă oportunitate tuturor cercetătorilor din domeniul calculului evolutiv. Cunoștințele acumulate în cadrul ECODAM vor constitui un suport substanțial pentru studenții doctoranzi în realizarea cercetărilor de mai departe, implementând cu succes cele mai noi metode și algoritmi din domeniul inteligenței artificiale, optimizări și data-mining.