Subiectele prezentate în cadrul susținerii publice a tezelor de licență la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică au vizat securitatea energetică a țării, promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, precum și diverse soluții privind alimentarea cu energie electrică a unor întreprinderi mici și mijlocii, modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică, a sistemelor de iluminat, optimizareaa configurației rețelelor electrice, smartgrid etc.

Aspecte privind dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, creșterea  flexibilității și a capacității de  echilibrare a rețelei, integrarea în sistemul electroenergetic a surselor de energie regenerabile, îmbunătățirea gestionării rețelelor de transport și distribuție, reducerea costurilor și creșterea eficienței în exploatare au fost analizate în cadrul tezei de licență „Proiectarea unei centrale hidroelectrice 50MW cu pompaj” elaborată de către studentul gr. IME-151, Nicolae NEGRU, programul de studii „Inginerie şi management în energetică”, sub conducerea dr. hab., prof. Valentin ARION.

Edificarea unei centrale cu acumulare prin pompare poate asigura stabilizarea pieței prin arbitrajul prețurilor pentru energia electrică, garantând în același timp o mai mare securitate a aprovizionării cu energie. Prin urmare, este obligatorie realizarea unei capacități de stocare cu puterea de circa 50 MW în CHEAP care să poată interveni în echilibrarea sistemului pe durate cuprinse între 4-6 ore.

Despre lumină şi sistemele moderne de iluminat a fost vorba în teza de licență „Modernizarea sistemelor de iluminat în blocul de studii nr.2, UTM”, elaborată de către studentul gr. EE-152, Roman GRABOVSCHI, programul de studii „Electroenergetică”, sub conducerea dr. conf. Victor GROPA.

Iluminatul insuficient într-o încăpere are un efect negativ asupra gradului de confort al ochilor, crește presiunea la nivelul ochilor. Sistemele moderne de iluminat realizate rațional, trebuie să fie economicoase, fiabile, sigure, comode în exploatare și să asigure o calitate înaltă a iluminării. Pe măsura dezvoltării tehnologice, sistemele de iluminat devin mai complexe, fiind introduse noi elemente. Apare necesitatea de a realiza automatizarea sistemului de iluminat, soluții care să contribuie la economisirea energiei electrice. După modelarea sistemelor moderne de iluminat în DIAlux s-a constatat că nivelul de iluminat va corespunde normelor, iar consumul anual al energiei electrice se va micsora de 2,19 ori. Iar implementarea unor soluții de automatizare a sistemelor de iluminat ar contribui la optimizarea  simțitoare a indicatorilor respectivi.

(Visited 9 times, 1 visits today)